Vacatures

Onderzoeker / projectcoördinator voor het Actieplan uitgangsmateriaal bosbouwkundig plantgoed

Onderzoeker / projectcoördinator voor het Actieplan uitgangsmateriaal bosbouwkundig plantgoed

Het Vlaamse bosuitbreidingsplan wil 4.000 hectare extra bos realiseren tegen 2024, en treft ook de voorbereidingen voor de realisatie van 10.000 hectare extra bos tegen 2030. De aanplant van bomen zal een grote rol spelen in de realisatie van de geplande bosuitbreiding. Deze ambities resulteren in een gigantische vraag naar geschikt bosplantsoen in de komende jaren. Door grote tekorten aan zaad van erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal is er dringend vraag naar bijkomende oogstlocaties voor de productie van geschikt bosplantsoen.

Om hieraan tegemoet te komen starten we met het vegetatief vermeerderen en opkweken van kwaliteitsvol en genetisch gescreend uitgangsmateriaal van boom- en struiksoorten afkomstig van een bestaand netwerk van zaadboomgaarden. Het doel is de opkweek van planten voor de aanleg van nieuwe zaadboomgaarden, o.a. op terreinen bij bosboomkwekers en/of zaadhandelaars. Naast een grootschalige plantenvermeerderingscampagne gaan we samen met het Agentschap Natuur en Bos ook op zoek naar nieuwe in situ zaadbronnen en zaadbestanden. Tenslotte heeft dit project tot doel om, aan de hand van een literatuurstudie, de mogelijke oorzaken te achterhalen van slechte zaadoogsten bij o.a. hazelaar.

Solliciteren kan tot 8 februari op de sites van de VDAB en WerkenvoorVlaanderen.