Vacatures

Stagiair(e) metingen en fenologische observaties in herkomstproeven van inheemse boom- en struiksoorten

Stagiair(e) metingen en fenologische observaties in herkomstproeven van inheemse boom- en struiksoorten

De stagestudent zal ingeschakeld worden in het klimaatonderzoek aan het INBO, meer specifiek in droogtestress- en herkomstproeven van struik- en boomsoorten

Periode: September en/of oktober en/of november 2020

Verantwoording van het onderzoek

Verschillende types proeven worden uitgevoerd om betere kennis te verwerven over de manier waarop bomen en struiken zullen reageren op de klimaatwijziging. Bijvoorbeeld, met herkomstproeven trachtten we een antwoord te formuleren op de vraag of zuidelijke herkomsten van boom- en struikplantsoen hier moeten aangeplant worden als anticipatie op de voorspelde klimaatwijziging. Hiertoe werd onder meer in 2016 zaad geoogst op lokale zaadbronnen van verschillende struiksoorten volgens een Europese noord-zuid gradiënt (Zweden – Vlaanderen – Spanje). Deze zaden werden uitgezaaid en kiemden in 2017 en 2018.

Twee specifieke vragen kunnen door deze herkomstproeven beantwoord worden:

  • Hoe gedragen uitheemse herkomsten in Vlaanderen zich t.o.v. lokale herkomsten: er wordt gekeken naar fenologie, morfologie en groei
  • Nagaan hoe niet-lokale en lokale herkomsten reageren in een verhoogde temperatuuromgeving en/of in drogere omstandigheden.

Voorgestelde werkzaamheden in kader van stage

  • Hoogte en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren op verschillende partijen planten (onder meer Gelderse roos, meidoorn en vogelkers) die in het voorjaar van 2020 een temperatuurbehandeling ondergingen (warme en koude conditie) tijdens het uitlopen van de planten (maart tot half april). Doel: invloed van temperatuur in het begin van het groeiseizoen op hoogte en diametergroei.
  • Hoogte- en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren op planten (spork) die in 2018 een droogtestress ondergingen. Doel: nagaan hoe lang invloed van een droogtestressperiode zich laat voelen in de daaropvolgende groeijaren
  • Zaadoogst op planten van punt 2 hierboven. Doel: nagaan of droogtestress na-effecten heeft in nakomelingen
  • Hoogte en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren in verschillende herkomstproeven (onder meer beuk)
  • Dataverwerking in R van de waarnemingen.

Voldoe je aan onderstaande vereisten, contacteer dan Kristine Vander Mijnsbrugge die zal fungeren als je stagebegeleider.

  • interesse in plantenwerk

Met algemene vragen over een stage bij het INBO, kan je bij Davy Verspeet terecht: Davy Verspeet – HR – verantwoordelijke stagebeleid, 0473 98 33 48


Informatie Nederlands

Information in English