Vacatures

stagiair(e)s droogtestress- en herkomstproeven van struik- en boomsoorten - najaar 2021

stagiair(e)s droogtestress- en herkomstproeven van struik- en boomsoorten - najaar 2021

Verantwoording van het onderzoek

Verschillende types proeven worden uitgevoerd om betere kennis te verwerven over de manier waarop bomen en struiken zullen reageren op de klimaatwijziging. Met herkomstproeven trachten we een antwoord te formuleren op de vraag of zuidelijke herkomsten van boom- en struikplantsoen hier moeten aangeplant worden als anticipatie op de voorspelde klimaatwijziging. Hiertoe werd onder meer in 2016 zaad geoogst op lokale zaadbronnen van verschillende struiksoorten volgens een Europese noord-zuid gradiënt (Zweden – Vlaanderen – Spanje). Deze zaden werden uitgezaaid en kiemden in 2017 en 2018.

Twee specifieke vragen kunnen door deze herkomstproeven beantwoord worden:

  1. Hoe gedragen uitheemse herkomsten in Vlaanderen zich t.o.v. lokale herkomsten: er wordt gekeken naar fenologie, morfologie en groei
  2. Nagaan hoe niet-lokale en lokale herkomsten reageren in een verhoogde temperatuuromgeving en/of in drogere omstandigheden

Voorgestelde werkzaamheden in kader van stage:

  1. Hoogte en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren op verschillende partijen planten (onder meer Gelderse roos, meidoorn en vogelkers) die in het voorjaar van 2020 en/of in het voorjaar van 2021 een temperatuurbehandeling ondergingen (warme en koude conditie) tijdens het uitlopen van de planten (maart tot half april). Doel: invloed van temperatuur in het begin van het groeiseizoen op hoogte en diametergroei en na-effecten op knopuitloop voorjaar en bladverkleuring najaar.
  2. Hoogte- en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren op planten (spork, hondsroos en meidoorn) die in 2020 een droogtestress ondergingen. Doel: nagaan hoe lang invloed van een droogtestressperiode zich laat voelen in de daaropvolgende groeijaren.
  3. Zaadoogst op planten van punt 2 hierboven. Doel: nagaan of droogtestress na-effecten heeft in nakomelingen
  4. Hoogte en diametermetingen uitvoeren en bladverkleuring en bladval observeren in verschillende herkomstproeven (onder meer beuk)
  5. data verwerking van de waarnemingen.

Stage gaat door aan het ILVO te Melle (Caritasstraat 39).

Heb je interesse, contacteer dan Kristine Vander Mijnsbrugge, die zal fungeren als je stagebegeleider.

Indien je algemene vragen hebt over een stage bij het INBO, kan je Davy Verspeet contacteren:
Davy Verspeet (HR – verantwoordelijke stagebeleid)