Vacatures

Stagiair herkomstproeven van struik- en boomsoorten, voorjaar 2024

Stagiair herkomstproeven van struik- en boomsoorten, voorjaar 2024

Verantwoording van het onderzoek

Verschillende types proeven dienen om betere kennis te verwerven over de manier waarop bomen en struiken zullen reageren op de klimaatwijziging. Met herkomstproeven trachten we onder meer een antwoord te formuleren op de vraag of zuidelijke herkomsten van boom- en struikplantsoen hier moeten aangeplant worden als anticipatie op de klimaatwijziging.

Voorgestelde werkzaamheden in kader van stage:

  1. In herkomstproeven van zwarte els, hondsroos, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn en hazelaar in Grimminge wordt de uitloop van de bladeren gescoord in februari en maart/april. Voor zwarte els wordt ook de bloei gescoord. Eventueel kan voor zwarte els nog een jaarringanalyse uitgevoerd worden.
  2. In een droogteproef op jonge beuken bekijken we in hoeverre de bladmorfologie en de densiteit en grootte van de huidmondjes verandert door de droogtestress. Metingen en observaties worden uitgevoerd op bladherbarium en op geprepareerde bladafdrukken. De planten staan in pot in Geraardsbergen en de uitloop van de bladeren wordt gescoord in april/mei.
  3. Daarnaast worden in Geraardsbergen op bladuitloop gescoord: Gelderse roos, meidoorn, hondsroos, spork, wilde appel. Er kan een temperatuurproef voorzien worden voor spork in het voorjaar van 2024 in serrecondities.
  4. Mogelijkheid tot scoren van bladuitloop op terrein: Dit kan onder meer gaan over beuk (aanplant in Grimminge) en zomereik (aanplant in Moortsele)
  5. Van rode kornoelje uitgeplant in Grimminge, worden houtstalen genomen (februari) om te kijken naar mogelijke houtanatomische kenmerken die kunnen gerelateerd worden met droogtestress. De planten hebben in 2021 een droogteproef ondergaan. De houtstalen worden verwerkt tot coupes (microtomie) en visueel bestudeerd (microscopie). Dit zal verlopen in samenwerking met de houtlaboratoria in Gent (UGent) en Tervuren (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika).

Niet alle hierboven beschreven activiteiten moeten door dezelfde persoon uitgevoerd worden. Er kan een keuze gemaakt worden volgens interesse


Praktische informatie