Vacatures

Zomerstage herkomstproeven boom- en struiksoorten (in Tervuren)

Zomerstage herkomstproeven boom- en struiksoorten (in Tervuren)

Verantwoording van het onderzoek

Verschillende types proeven worden uitgevoerd om betere kennis te verwerven over de manier waarop bomen en struiken zullen reageren op de klimaatwijziging. Met herkomstproeven trachten we onder meer een antwoord te formuleren op de vraag of zuidelijke herkomsten van boom- en struikplantsoen hier moeten aangeplant worden als anticipatie op de voorspelde klimaatwijziging.
Actief groeiend cambium zorgt voor de diktegroei van bomen en struiken. Na een dormante periode in de winter wordt dit cambium terug actief in het voorjaar. Op dit ogenblik is heel weinig gekend over de correlatie tussen deze activatie van het cambium en het moment van uitlopen van de bladeren. In herkomstproeven zien we dat uitloop van blad in het voorjaar duidelijke verschilt tussen verschillende herkomsten (planten afkomstig van verschillende regio’s in Europa). Twee vraagstellingen volgen hieruit:

  1. Hoe sterk is de activatie van het cambium gecorreleerd met het uitlopen van het blad?
  2. Zijn de verschillen in bladuitloop in het voorjaar tussen verschillende herkomsten in een herkomstproef ook terug te vinden in de activatie van het cambium?

Voorgestelde werkzaamheden in kader van stage

In twee herkomstproeven voor de soorten zwarte els en Gelderse roos werden in het voorjaar van 2023 houtstalen genomen op wekelijkse basis, om de relatie te bestuderen tussen het uitlopen van de bladeren in het voorjaar en de activatie van het cambium. In het kader van deze stage zal de student houtcoupes maken van de genomen stalen en deze houtstalen interpreteren met behulp van microscopie.

De stage zal plaatshebben in het houtlabo (“houtbiologie”) van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.

Contactpersoon: Kristine Vander Mijnsbrugge