Voor wie?

In het kort

Agentschappen en departementen besteden bepaalde financiële activiteiten, die niet behoren tot hun kernprocessen, uit aan AgO. Bijvoorbeeld: de berekening van het salaris of de verwerking van de sociale en fiscale aangiftes. Een ‘ISAE3402-rapport’ geeft weer hoe AgO als dienstverleningsorganisatie deze processen beheert.

Goed om te weten

Het Dienstencentrum Boekhouding van het Departement Financiën en Begroting (DFB) beschikt ook over een rapporteringsstandaard ‘ISAE3402’ voor het uitvoeren van betalingen, de boekhoudkundige controle op uitgaven, het beheer van vast actief, kwartaalreconciliaties, …

Het project

Het project ‘ISAE3402’ bestaat uit twee delen:

 • een inhoudelijk luik met een beschrijving van de uitbetaling van de lonen, de verwerking van vergoedingen, toelagen en sociale voordelen, de verwerking van fiscale en sociale aangiftes en de creatie van het loonlastenattest
 • een IT-luik met een beschrijving van het wijzigingsbeheer, de logische toegangsbeveiliging en de IT-operaties

Deze basis wordt in de volgende (jaarlijkse) opleveringen stelselmatig uitgebreid met de invoer en controle van de loongegevens, wetwijzigingen en de tweede pensioenpijler.

Planning en stand van zaken

 • Stap apr

  Op 30 april 2021 werd het rapport type I opgeleverd. De auditor beoordeelde het ontwerp en de geschiktheid van elke beheersmaatregel en de werking ervan aan de hand van een geschikt voorbeeld.

 • Stap mei

  In 2021 werd het ISAE3402-rapport voor de eerste keer opgeleverd. Daardoor was er een uitzonderlijk korte referentieperiode (van mei tot en met september). De referentieperiode loopt in de toekomst steeds van november tot en met oktober.

 • Stap jul

  In het midden van de referentieperiode evalueerde de auditor de beheersmaatregelen voor de eerste keer aan de hand van willekeurig bepaalde steekproeven.

 • Stap okt

  Op 1 oktober 2021 verliep de referentieperiode en evalueerde de auditor de beheersmaatregelen voor de tweede keer aan de hand van willekeurig bepaalde steekproeven.

 • Stap nov

  In november 2021 leverde de auditor het rapport type II op met de evaluatie over het bestaan, het ontwerp en de consistente toepassing van de maatregelen over de referentieperiode.

  Dit is meteen ook de start van de volgende referentieperiode voor het rapport in 2022.

 • Stap mrt

  De aanstelling van de externe auditor verloopt via een overheidsopdracht. De verwachte start van de nieuwe auditor is maart 2022. Samen met die nieuwe auditor wordt de verdere timing en praktische werking van de audit vanaf dit moment bepaald.

 • Stap nov

  In de loop van november 2022 wordt het rapport over de referentieperiode november 2021 tot en met oktober 2022 opgeleverd en toegelicht.

Het projectteam

Meer informatie

Op 14 december 2021 werd een digitale infosessie gegeven waarin je meer te weten kwam over:

 • het doel en de scope van het rapport
 • hoe het is opgebouwd
 • wat de resultaten zijn
 • wat de toekomst brengt

Interesse? De presentatie vind je terug in de module Leren ((opent in nieuw venster)).