Voor wie?

 • Je bent eindgebruiker van Cognos, het HR-rapporteringsplatform voor alle aangesloten entiteiten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).
 • Bijvoorbeeld: HR-verantwoordelijke, dossierbehandelaar van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA), …
 • Je wilt meer weten over de actualisering van de vormgeving van de Cognos-rapporten in 2021.

Wat?

Vanaf 1 maart 2021 pakt AgO de uniforme vormgeving aan binnen het volledige rapporteringsaanbod voor de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld: de naamgeving van de kolomhoofden, de sorteervolgorde, de opmaak (formaat, uitlijning) van specifieke velden zoals datum- en getalvelden.

Goed om te weten

Ook de pagina’s met de in te vullen parameters worden geoptimaliseerd en de beschrijving van het rapport vind je vanaf dat moment in de uitvoerversie op het eerste tabblad.

Verloop van het project

 • Stap feb

  Sinds februari 2021 maakt AgO een analyse op van de huidige vormgeving. Ook een afsprakenkader krijgt vorm.

 • Stap okt

  Sinds 11 oktober 2021 is de benaming van de kolomhoofden en de data in de lijsten gelijk getrokken binnen Vlimpers Rapportenshop.

 • Stap dec

  Eind december introduceert AgO een nieuwe logischere structuur in de Vlimpers Rapportenshop zodat je als gebruiker makkelijker je weg vindt in de rapporten.

 • Stap jan

  Vanaf januari 2022 neemt AgO de pagina’s met parameters onder de loep.

 • Stap apr

  Nu ook de parameterpagina’s van de rapportenshop geuniformiseerd zijn en er aan elk rapport een leeswijzer werd toegevoegd gaat AgO verder aan de slag met de andere mappen onder Vlimpers rapportering. Van zodra er volledige mappen geüniformiseerd zijn op vlak van inhoud en layout, houden we je op de hoogte via deze pagina en de HR nieuwsbrieven.