Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leiderschapstraject Leiderschap

Leiderschapstraject

Hoe investeer je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid in de gerichte ontwikkeling van leidinggevenden? Dat kan via een leiderschapstraject. Als HR-verantwoordelijke stel je zo’n traject samen met professionele leiderschapstrainingen al naar gelang de noden van je organisatie.

Voor wie?

Opgelet: ben je leidinggevende? Dan kun je zelf geen leiderschapstraject bestellen. Contacteer hiervoor je HR-verantwoordelijke.

Wat

Als HR-verantwoordelijke kun je gebruikmaken van het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster). Dit raamcontract bevat een uitgebreid aanbod aan leiderschapstrainingen. Deze trainingen bestaan uit modules die telkens rond een thema werken. Je kunt een beroep doen op 1 module of je combineert meerdere modules in een leiderschapstraject naargelang de noden van je organisatie.

Uiteraard kun je de modules uit dit raamcontract ook combineren met andere ontwikkelingsinitiatieven zoals FIO, leiderschapscoaches en standaardopleidingen. Je vindt al die initiatieven op de webpagina 'Dienstverlening leiderschap'. Je vindt het algemeen vormingsaanbod op de webpagina 'Leren en ontwikkelen'.

Goed om te weten: deze webpagina biedt informatie over de modules van het raamcontract ‘leiderschap’ en toont hoe je ze kunt combineren in een leiderschapstraject. Raadpleeg het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster) voor alle praktische details zoals: organisatie en capaciteit van de trainingen, doelgroep, looptijd, externe partner, dienstverlening, kostprijs, annuleringsvoorwaarden, ….

Hieronder vind je de beschrijving van de module in grote lijnen. Weet dat elke module nog extra doorspekt is met voorbereidende, tussentijdse en/of eindopdrachten.

Suggesties 

Je kiest of combineert bovenstaande modules op basis van de noden binnen je organisatie. Door sommige modules te combineren leg je de nadruk op een bepaalde invalshoek (‘perspectief’). Gebruik eventueel onderstaande perspectieven als inspiratie. Elk perspectief toont een logische combinatie van modules.

 • Stap 1

  behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Heeft je organisatie nood aan modules die op de leidinggevende en zichzelf gericht zijn?

  Ik als leidinggevende: Wie ben ik als leidinggevende? Wat staat me te doen? … Hier is de leidinggevende op zichzelf gericht

  module potentieel leidinggevenden
  module zelfinzicht
  module vlotte start
  module zelfleiderschap

  Heeft je organisatie nood aan modules die werken aan het contact tussen de leidinggevende en de individuele medewerker?

  Ik en mijn medewerker: Hoe zorg ik voor een goed contact met mijn medewerker? Hoe geef ik bilaterale feedback? … De leidinggevende is op de individuele medewerker gericht.

  module prestaties beoordelen
  module inzetbaarheid
  module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen
  module coachend leidinggeven

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten op de relatie tussen de leidinggevende en het team?

  Ik en mijn team: Hoe verhoud ik mij tot mijn team? Welke rol heb ik (niet)? Hoe kan ik mijn team beter laten samenwerken? … De leidinggevende is op zijn/haar team gericht.

  module teambetrokkenheid
  module teammanagement en -rendement
  module zelforganiserende teams
  module leiderschap en verandering begeleiden
  module dilemma’s in leiderschap

  Heeft je organisatie nood aan modules die de aandacht eerder richten op de organisatie en de wereld daarbuiten?

  Ik en mijn organisatie: Wat is de impact van mijn organisatie om mijn rol te kunnen spelen? Wat heeft mijn organisatie nodig? … De leidinggevende is vooral op de eigen organisatie gericht en de wereld daarbuiten.

  module leiderschap in netwerken

 • Stap 2

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Heeft je organisatie nood aan modules die de gespreksvaardigheden van leidinggevenden trainen?

  module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen
  module prestaties beoordelen
  module dilemma’s in leiderschap
  module inzetbaarheid
  module coachend leidinggeven

 • Stap 3

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Is je organisatie minder hiërarchisch georganiseerd? En wil je entiteit (of bepaalde onderdelen) meer evolueren naar een vlakkere organisatie?

  module zelforganiserende teams
  module leiderschap in netwerken

 • Stap 4

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar beginnende leidinggevenden?

  module vlotte start
  module zelfinzicht
  module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen
  module teammanagement en -rendement
  module individuele begeleiding
  module leernetwerk en intervisie

  Opgelet: organiseer deze modules in de voorgestelde volgorde. Uiteraard zijn er meer modules mogelijk, maar dit vormt een goed starttraject, rekening houdend met een realistisch budget en opleidingsinspanning van de deelnemers.

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar middenkaderfuncties?

  module teambetrokkenheid
  module leiderschap en verandering begeleiden
  module dilemma’s in leiderschap
  module leiderschap in netwerken
  module individuele begeleiding

 • Stap 5

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van leider?

  module dilemma’s in leiderschap
  module leiderschap en verandering begeleiden

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van coach?

  module coachend leidinggeven
  module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen
  module inzetbaarheid

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van manager?

  module prestaties beoordelen
  module teammanagement en -rendement

  Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van ondernemer?

  module leiderschap in netwerken
  module zelforganiserende teams
  module zelfleiderschap

 • Stap 6

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Goed leiderschap heeft een positief effect op welzijn.

  Wil je expliciet inzetten op modules die welzijn/veerkracht expliciteren in de leervragen en/of de doelen?

  Alle modules kunnen ingezet worden in het kader van welzijn.

  module inzetbaarheid
  module leiderschap en verandering begeleiden

 • Stap 7

  Behoefte/noden

  suggestie module(s)

  Heeft je organisatie behoeften aan inzichten en vaardigheden die ingaan op weerstand en omgaan met (team)conflicten?

  module prestaties beoordelen
  module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen
  module teambetrokkenheid
  module leiderschap en verandering begeleiden
  module coachend leidinggeven

Hulp en ondersteuning

Heb je nood aan advies bij de keuze van modules of bij de vormgeving van een leiderschapstraject? Contacteer AgO (de contactgegevens staan onderaan deze pagina) of bespreek dit tijdens de intake met de externe dienstverlener. AgO ondersteunt en voorziet advies voor de entiteiten die tot de Diensten van de Vlaamse overheid behoren.

Hoe modules bestellen? 

Module(s) uit het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster) inkopen: procedure voor HR-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Probeer eerst goed inzicht te krijgen in de noden van je organisatie. Breng die in kaart met een behoeftenanalyse, gevalideerd door relevante stakeholders. Zo haal je maximaal rendement uit de afstemmingsmomenten met de externe dienstverlener en uit de modules die aangeboden worden.

  Ga vervolgens na of de modules uit het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster) aansluiten bij de noden van je organisatie. Raadpleeg hiervoor bovenstaande informatie over de modules. AgO kan je ook adviseren. Lees meer op de webpagina ‘dienstverlening leiderschap - advies bij vormgeving leiderschapstraject’ of contacteer AgO.

 • Stap 2

  Je contacteert de externe dienstverlener, Trüvius, rechtstreeks voor een intake. Stuur hiervoor een e-mail naar leiderschap.vo@truvius.org(opent in uw e-mail applicatie) met leiderschap@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (AgO) in cc. Zet hierbij in je onderwerp ‘raamcontract AgO leiderschap’. De intake wordt binnen de 15 werkdagen ingepland. Voor een groter leiderschapstraject betrek je minstens je HR-businesspartner.

  Tijdens de intake kun je de noden en combinatie van de modules in functie van het gekozen traject verder afstemmen. Dit is inbegrepen in de dienstverlening van de externe partner. Het staat je vrij om nadien af te zien van een bestelling, zonder kosten van de intake.

  Op de webpagina over het raamcontract ‘leiderschap’ staat alle informatie over de dienstverlening en de prijzen van de externe partner.

 • Stap 3

  Na de intake ontvang je een voorstel van module(s) die de geformuleerde opleidingsnood kunnen afdekken. Keur deze offerte goed als je akkoord gaat en het mandaat hebt van je organisatie.

  De offerte bevat:

  • De doelgroep en aantal op te leiden mensen.
  • De module(s) die worden voorzien, inclusief het opleidingsplan van de betreffende modules met beschrijving van de tijdsinvestering per module voor de deelnemers, de gekozen thema’s en doelstellingen en beschrijving van de didactische interventies (klassikaal, individueel, peercoaching, online interventies, …).
  • Prijs van de betreffende module(s) overeenkomstig de prijzen van het raamcontract.
  • Bijkomende dienstverlening, zoals eventueel kick-off, zoals opgenomen in het raamcontract.

  Goed om weten: lees meer in het raamcontract ‘leiderschap’ over de dienstverlening en de prijzen van de externe partner.

 • Stap 4

  Planningsvoorstel
  Na de goedkeuring van de offerte maakt de externe dienstverlener in overleg een planningsvoorstel op.

  Module Leren van Vlimpers
  De gekozen module of combinatie van modules wordt in de module Leren van Vlimpers aangeboden onder de vorm van een ‘curriculum’. Daarnaast verlopen ook de inschrijvingen, evaluaties, databeheer, … ook via de module Leren van Vlimpers. Daarom is het belangrijk dat AgO of je vormingsbeheerder tijdig de nodige voorbereidingen treft in Vlimpers:

  • Ben je een Vlimpersentiteit die klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan zorgt AgO dat de nodige module(s) worden opgezet in de module Leren van Vlimpers. Contacteer AgO tijdig via Vlimpers(opent in nieuw venster)> tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.
  • Ben je een Vlimpersentiteit die geen klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan staat je organisatie zelf in voor het vormingsbeheer. AgO heeft voor de vormingsbeheerders van je organisatie alle leerobjecten (e-learnings, materialen, video’s) klaargezet, zodat zij zelf het curriculum kunnen bouwen. Lees meer in de handleiding van de module leren van Vlimpers(vanaf pagina 132) over het opzetten van een curriculum. Vragen? Contacteer AgO via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ of schrijf je in voor het digitaal spreekuur Vlimpers module leren, onder de naam ‘AGO-digitaal spreekuur module Leren’.
  • Heeft je entiteit geen toegang tot Vlimpers? Dan kan je gebruik maken van je eigen Leermanagement systeem, of je kan ook gebruik maken van het LMS van de dienstverlener. Goed om weten: er worden in het laatste geval andere prijzen gehanteerd.
 • Stap 5

  De opstart is verzekerd binnen 32 kalenderdagen na de formele bestelling van de module of het leiderschapstraject.

  Die timing is wel afhankelijk van het feit dat je de nodige info aan de externe dienstverlener bezorgt voor opmaak van een planningsvoorstel en dat je tijdig de nodige voorbereidingen laat uitvoeren in de module Leren van Vlimpers (zie vorige stap).

  In het raamcontract ‘leiderschapstrajecten’(opent in nieuw venster) staat alle informatie over de organisatie van de trainingen en de annuleringsvoorwaarden.

Belang van leiderschapsontwikkeling

Waarom inzetten op leiderschapsontwikkeling? Omdat leidinggevenden een belangrijke rol vervullen. Ze dragen bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening en zijn een kompas voor hun medewerkers. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Bovendien wordt de omgeving waarin de Vlaamse overheid fungeert steeds complexer en uitdagender. Daarom zijn zelfreflectie en de ontwikkeling van leiderschapscompetenties belangrijk.

Goed om te weten: je verhoogt de impact van een leiderschapstraject door als HR-verantwoordelijke ook buiten dit traject maatregelen te nemen die veranderend leiderschapsgedrag stimuleren. Meer informatie? Misschien is de inspiratielijst voor HR om je impact te vergroten iets voor jou?