Specifieke info voor HR

Vorig jaar zijn het Agentschap Overheidspersoneel (AgO Vorming) en de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) gestart met een nieuwe manier om de EHBO-vorming op te volgen. Specifieke informatie voor jou als HR-professional vind je op de webpagina’s voor HR op Vlaanderen Intern.

Stand van zaken 2023

Volgende week krijgen een aantal EHBO-hulpverleners een mail met daarin een actuele stand van zaken. Later volgen nog mails naar de andere EHBO-hulpverleners. In die mail staat of ze al dan niet voldoen aan de criteria om aan de slag te blijven als EHBO-hulpverlener. Ze krijgen ook informatie over hoe ze zich kunnen inschrijven voor de (verplichte) bijscholingen. Meer specifieke informatie voor EHBO-hulpverleners staat op Vlaanderen Intern.

Meer informatie of een vraag? Stuur een e-mail naar ehbo.gdpb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)