Sinds 1 januari 2023 is de reeks voor forfaitaire maaltijdvergoedingen op basis van aantal reisdagen per jaar retroactief uitgebreid. Reizende functies kunnen een forfaitaire maaltijdvergoeding krijgen vanaf 12 reisdagen.

Ga aan de slag

  • Stap 1

    Kijk binnen je organisatie na wie hiervoor in aanmerking komt.

  • Stap 2

    Geef de namen van de personeelsleden door via het Vlimpers-contactformulier.

  • Stap 3

    Informeer het betrokken personeelslid over de nieuwe werkwijze. Een schuldvordering via Orafin of de boekhouding is vanaf dat moment overbodig.