Het Rekenhof onderzoekt op vraag van het Vlaams Parlement de uitvoering en de impact van de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid sinds 2019. Het Agentschap Overheidspersoneel heeft op vraag van het Rekenhof de geconsolideerde cijfers over het personeel van de betrokken entiteiten bezorgd.

Je vindt deze gegevens terug in de nieuwe map ‘15. Audit Rekenhof personeelsbesparingen’ binnen de Vlimpers-rapportenshop. Meer details over de nieuwe map lees je op de webpagina ‘HR-rapportering’.