De energieprijzen stijgen, dus iedereen zoekt naar bijkomende manieren om energie te besparen. Ook de Vlaamse overheid krijgt een aantal bijkomende energiebesparende maatregelen opgelegd.

Het Facilitair Bedrijf (HFB) denkt aan enkele pistes, zoals het verlagen van de temperatuur in de kantoren tot 19 graden en het verlagen van de warmwatertemperatuur. De Gemeenschappelijke Dienst voor Bescherming en Preventie (GDPB) formuleerde daarover een advies(PDF bestand opent in nieuw venster).

Eerst en vooral benadrukt de GDPB dat het verlagen van de temperatuur tot 19 graden een tijdelijke maatregel moet zijn. De GDPB adviseert om voor het verlagen van de temperatuur 4 stappen te doorlopen: analyse, planning en overleg, actie en evaluatie. Die staan uitgebreid beschreven in het algemene advies van de GDPB.

Goed om te weten: je kunt bij de preventieadviseur arbeidsveiligheid van je entiteit of bij IDEWE terecht voor advies.