Je ontvangt een e-mail met de evaluatietaken van je teamleden. Zodra een medewerker die heeft ingediend, zie je de input. Je kunt vanaf 1 december 2022 al wel starten met jouw deel van de evaluatie. Je hebt tot 15 maart 2023 om je stap als eerste evaluator in te dienen.

Tweede evaluator

Ben je tweede evaluator? Dan kun je de taken van je medewerkers ondertekenen tot 31 maart 2023.

De taak stroomt pas door naar de tweede evaluator wanneer zowel de medewerker als eerste evaluator hebben ingediend. Vanaf 15 maart 2023 stroomt de taak door wanneer enkel de leidinggevende heeft ingediend.

Goed om te weten

  • Ben je op zoek naar evaluaties die je voorgaande jaren hebt afgenomen van je medewerkers? Die vind je terug in het E-dossier via ‘Selfservice Manager’ > tegel ‘Documenten’ > ‘Elektronisch dossier’ > selecteer de medewerker. Personeelsleden kunnen hun eigen vorige evaluaties raadplegen in hun E-dossier via de tegel ‘Mijn gegevens’ > ‘Documenten’ > ‘Elektronisch personeelsdossier’.
  • Verlaat iemand je team of neem je zelf een andere functie op begin 2023? Maak de jaarlijkse evaluaties dan nog op in december 2022, zo kan je zelf de evaluatie afwerken en geeft dit geen problemen met de evaluatiecyclus.
  • Merk je dat een medewerker klaar is voor een andere richting of stap in diens loopbaan? Dan is Loopbaan in eigen handen mogelijks een hulpmiddel. Je kunt het hierover hebben tijdens het evaluatiegesprek.
Tips
  • Om je goed voor te bereiden op de evaluatiegesprekken, kun je de sjablonen voor een loopbaangesprek gebruiken. Die vind je terug via het hamburgermenu in Vlimpers > ‘Samenwerken’ > ‘1-op-1-gesprek’.
  • Nood aan een opleiding? Er zijn nog plaatsen vrij in de opleiding ‘prestaties beoordelen’(opent in nieuw venster), met attestering als officiële evaluator.