Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vernieuwde TOM-werking Nieuwsberichten voor leidinggevenden

Vernieuwde TOM-werking

Nieuwsbericht
31 mei 2024

Heeft een van je medewerkers nood aan redelijke aanpassingen vanwege een handicap of chronische ziekte? Op 1 juni 2024 wijzigt het gelijke kansendecreet, waardoor de werking voor het toekennen en uitvoeren van tewerkstellingsondersteunende maatregelen aangepast wordt.  

De wijziging houdt onder andere een grotere rechtsbescherming in voor personen met een handicap of chronische ziekte. Zo zijn er welbepaalde termijnen vastgelegd voor het toekennen en uitvoeren van redelijke aanpassingen.

Entiteiten krijgen meer autonomie en behouden de regie over de nieuwe TOM-werking. Concreet betekent dit dat je medewerker zich richt tot het HR-team van je entiteit voor de aanvraag.
Het HR-team gaat in overleg met jou als er een aanvraag van je medewerker binnenkomt. Als leidinggevende kan je hierdoor ondersteuningsvragen van je medewerker sneller beantwoorden.

De dienst Diversiteitsbeleid begeleidt en ondersteunt het HR-team en andere betrokkenen bij de overgang naar deze nieuwe werking.

Meer informatie vind je op de webpagina ‘Tewerkstellingsondersteunende maatregelen’.