Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor (toekomstige) uitvoerders van verwarmingsaudits

Informatie voor (toekomstige) uitvoerders van verwarmingsaudits

De Vlaamse Regering besliste principieel (op 19/01/2024) om de verwarmingsaudit voor cv-installaties ouder dan 5 jaar niet langer verplicht te maken. 

Audits voor centrale verwarmingsketels < of = 100 kW

Opleiding en erkenning

  • Om erkend te worden om de verwarmingsaudit uit te mogen voeren, moet de technicus gasvormige en vloeibare brandstoffen een extra opleiding volgen van 1 dag. Tijdens de opleiding wordt uitgelegd hoe het rekeninstrument moet worden gebruikt. Deze opleiding wordt aangeboden door de diverse opleidingscentra in Vlaanderen. 

  • Opleiding Verwarmingsaudit

  • Syllabus opleiding docenten(Word bestand opent in nieuw venster)

Rekeninstrument

Invulformulier verwarmingsaudit

  • De erkende deskundige vult dit formulier Invulformulier verwarmingsauditrapport (PDF bestand opent in nieuw venster)in als hij een verwarmingsaudit uitvoert van een centraleverwarmingsketel waarvan het vermogen kleiner is dan of gelijk is aan 100 kW.

  • Hij overhandigt het ingevulde formulier aan de eigenaar van de centraleverwarmingsinstallatie.

  • Bij gebruik van de digitale rekenlat, wordt het rapport automatisch gegenereerd. 

Audits voor centrale verwarmingsketels > 100 kW

Opleiding en erkenning

Om erkend te worden om de verwarmingsaudit uit te mogen voeren, moeten de technici een extra opleiding volgen van minstens 24 lesuren. U moet de erkenning technicus vloeibare of gasvormige brandstoffen verworven hebben, om de cursus te mogen starten.  

Software