De release- en roadmap hangen nauw samen. De releasemap toont op welke momenten Digitaal Archief Vlaanderen nieuwe en verbeterde functionaliteiten van haar diensten introduceert. De roadmap geeft aan om welke functionaliteiten het gaat. Klanten die lid zijn van de Gebruikersgroep hebben mee inspraak in de roadmap.

 • Er zijn 2 releases per jaar (één in het voorjaar en één in het najaar).
 • Patches gebeuren op ongeplande momenten en dienen voor:
  • Security aspecten
  • Blokkerende issues
 • De onbeschikbaarheid van de Productie-omgeving is steeds tot een minimum beperkt.
 • Communicatie over nieuwe releases gebeurt steeds op voorhand, met een duidelijke planning en bijhorende releasedocumentatie.

Roadmap

 • De Gebruikersgroep geeft input voor nieuwe aspecten en doorontwikkelingen.
 • Het Facilitair Bedrijf bepaalt de prioriteiten naargelang het beschikbare budget.

 • September 2022

  • Depotbeheer
   Release voor brede publiek
  • E-depot - Archief Vlaanderen
   Aanvragen analoog archief
  • E-depot - Archiefportaal
   Specifiek voor medewerkers
 • Maart 2023

  • Serieregister
   Integratie met IPDC (versie 3)