Op 25 februari 2022 heeft de Vlaamse Regering de benoeming van leden van de selectiecommissie gemeenten en de selectiecommissie provincies goedgekeurd. Daarnaast is de samenstelling van de selectiecommissie Vlaamse overheid ook op 25 februari ll. aangepast, waarbij Harald Nilens als nieuwe voorzitter werd aangesteld.

Deze selectiecommissies hebben tot doel om, elk voor hun eigen toepassingsgebied, bewaartermijnen en bestemmingen voor bestuursdocumenten vast te stellen en goed te keuren.

Meer informatie over de selectiecommissies en hun werking