Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal Archief Vlaanderen lanceert Archiefportaal Nieuwsberichten van Informatiemanagement

Digitaal Archief Vlaanderen lanceert Archiefportaal

Nieuwsbericht
7 april 2023

Het Archiefportaal is een nieuw portaal op maat van de informatiezoekende medewerker. Afhankelijk van de diensten die je organisatie afneemt van Digitaal Archief Vlaanderen kan je hier zowel de goedgekeurde series als de gearchiveerde dossiers met bijhorende stukken terugvinden.

 

Eén portaal met alle info

Vanaf het ogenblik dat je in gebruikersbeheer de rol ‘medewerker’ hebt gekregen voor het Serieregister en/of E-depot kan je inloggen in het Archiefportaal en zal je toegang hebben tot:

  • Alle gepubliceerde series;
  • Alle gearchiveerde analoge of digitale dossiers met bijhorende stukken van je eigen organisatie waartoe je rechten hebt.

Je moet als medewerker dus niet meer nadenken in welke toepassing (Serieregister of E-depot) je dient in te loggen. Je logt eenvoudigweg in Archiefportaal in.

Mocht je bij het aanmelden, vaststellen dat je niet over de nodige rechten beschikt, dan kan je ze aanvragen bij je eigen lokale beheerder.

Na de migratie van archiefbeschrijvingen in het Archiefdepot van Vilvoorde zullen alle opvragingen via deze weg kunnen verlopen.