Het omgaan met bewaartermijnen en bestemmingen van bestuursdocumenten is en blijft van onmiskenbaar belang voor informatiebeheerders van de Vlaamse overheid en lokale besturen. De Selectiecommissie Vlaamse overheid werkte hiertoe enkele hulpmiddelen uit zoals een kader voor wettelijke bewaartermijnen en een selectie- en waarderingsmatrix.

Met het Serieregister wordt een applicatie aangeboden waarin je de beheersregels en metadata van bestuursdocumenten op één plek kan beheren op serieniveau. Heel wat organisaties zijn al aangesloten. Een vooruitblik op het vervolgtraject met het Serieregister, de selectielijsten voor lokale besturen en de werking van de Selectiecommissie gemeenten is tijdens dit kennisnetwerk op zijn plaats.

Tot slot illustreren we een aantal cases (gemeente Wetteren, De Watergroep en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) hoe je je series kan opmaken en hoe je daarna de goedgekeurde series verder kan inzetten in de praktijk.

Deze studiedag kan je zowel fysiek als online volgen.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier vind je terug op de website.