Deze case toont de meerwaarde van samenwerking en kennisdeling op vlak van informatiebeheer. Vertrekkend van het cliëntdossier, wat een groot verzameldossier is over één cliënt, zijn verschillende sjabloonseries afgeleid.

  • Dit gebeurde op basis van de globale documenttypes met eenzelfde bestemming en bewaartermijn.
  • Vervolgens zijn de documenttypes gegroepeerd per proces.
  • Deze groepering per proces is gedefinieerd als serie in het Serieregister.

Deze opdeling was voldoende generiek voor de selectiecommissie gemeenten om als sjabloonseries in het Serieregister op te nemen. Deze sjabloonseries zijn even herkenbaar voor een lokaal bestuur dat geen gebruik maakt van de dossierapplicatie DSD. Steden en gemeenten die zijn aangesloten op het Serieregister kunnen sjabloonseries kopiëren en eventueel verder verfijnen.
Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina’s over het Serieregister ((opent in nieuw venster)).

Het traject illustreert daarnaast het gebruik van DAV als Vlaamse bouwsteen: een API-koppeling tussen een dossierapplicatie en het E-depot. Dankzij deze integratie worden dossiers geautomatiseerd gearchiveerd en worden gebruikers hierbij ontlast.

Omdat niet iedereen de uiteenzetting op de Trefdag heeft kunnen bijwonen en er heel wat vraag naar is, gaan we de presentatie online hernemen als kennisdelingssessie. Meer details (datum, inschrijving) lees je binnenkort op deze site.