Voorwaarden

Alle bedrijven (die afvalstoffen en/of grondstoffen produceren) die in de lijst staan van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom (PRTR-bedrijven), zijn verplicht een IMJV in te dienen.

Daarnaast maakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) jaarlijks een selectie van bedrijven (steekproef) die verslag moeten uitbrengen over hun gegevens. De selectie wordt uiterlijk bekendgemaakt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is.

Niet alle bedrijven die een IMJV-brief krijgen, zijn verplicht om alle onderdelen in te vullen. Heel wat bedrijven moeten dus alleen het deel Afval indienen.

Procedure

  • De brieven voor het IMJV 2021 (productiejaar 2020) werden eind januari 2021 verstuurd.
  • Het IMJV moet online ingediend worden via het online IMJV-loket ((opent in nieuw venster)).
    Het online IMJV-loket is open sinds 1 februari 2021.
  • De IMJV-aangifte 2021 (productiejaar 2020) moest uiterlijk op 14 maart 2021 ingediend zijn.
  • Wie die deadline niet haalt of de aangifte niet correct invult, krijgt een aanmaningsbrief en zal de aangifte alsnog online moeten indienen. Wie dan nog niet reageert, kan een administratieve boete krijgen.