Voorwaarden

Alle bedrijven (die afvalstoffen en/of grondstoffen produceren) die in de lijst staan van hinderlijke inrichtingen met de letter R in de zevende kolom (PRTR-bedrijven), zijn verplicht een IMJV in te dienen.

Daarnaast maakt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) jaarlijks een selectie van bedrijven (steekproef) die verslag moeten uitbrengen over hun gegevens. De selectie wordt uiterlijk bekendgemaakt op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is.

  • De lijst van bedrijven die het IMJV 2019 (over het productiejaar 2018) moeten invullen zal uiterlijk 31 december gepubliceerd worden:
  • Al deze bedrijven krijgen in januari 2019 hierover een brief met praktische informatie.

Niet alle bedrijven die een IMJV-brief krijgen, zijn verplicht om alle onderdelen in te vullen. Heel wat bedrijven moeten dus alleen het deel Afval indienen.

Procedure

  • De brieven voor het IMJV 2019 (productiejaar 2018) worden verstuurd in januari 2019.
  • Het IMJV moet online ingediend worden via het online IMJV-loket.
  • De IMJV-aangifte 2019 (productiejaar 2018) moest uiterlijk op 14 maart 2019 ingediend zijn.
  • Wie die deadline niet haalt of de aangifte niet correct invult, krijgt een aanmaningsbrief en zal de aangifte alsnog online moeten indienen. Wie dan nog niet reageert, kan een administratieve boete krijgen.