Voor wie?

 • Je bent integriteitsactor bij de diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster) (bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, diversiteitsambtenaar, leidinggevende, …).
 • Je hebt interesse in het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Pijlers integriteitsbeleid

Integriteit gaat om het correct omgaan met middelen en mensen door iedereen: van de organisatietop tot het operationele niveau. Die benadering van integriteit is veel ruimer dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Ze vormt de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid is daarom een combinatie van stimuleren en controleren en steunt op 3 pijlers:

 • preventie
 • controle/detectie
 • reactie/sanctie

Aanpak binnen de Vlaamse overheid

De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid en coördineert een virtueel ‘Bureau Integriteit’.

Dit Bureau Integriteit bestaat uit experten uit verschillende vakdomeinen omdat het integriteitsbeleid nauw verbonden is met werkvelden als HR, welzijn, diversiteitsbeleid en interne controle. Die bundeling van expertise zorgt voor een kruisbestuiving en een efficiënter integriteitsbeleid. Het Bureau Integriteit komt om de 8 weken samen.

Doelen en realisaties

In 2021 werken het Bureau Integriteit en de coördinator Integriteitszorg onder meer verder aan:

 • professionalisering van de integriteitsactoren binnen de diensten van de Vlaamse overheid:
  • professionaliseringstraject contactpersonen integriteit
  • digitaal vormingsaanbod voor integriteitsactoren
 • raamcontract leiderschap met onder andere module ‘dilemma’s in leiderschap’
 • voorbereiding invoering EU-klokkenluidersrichtlijn
 • verzamelen, analyseren en publiceren van cijfers van de overkoepelende welzijns- en integriteitsactoren 2019
 • kennisuitwisseling met professionals binnen en buiten de Vlaamse overheid