Inter ontwikkelde een lijst met voorwaarden binnen het duurzaamheidsinstrument GRO. Deze nieuwe bijlage voor de zorgsector heet het GRO Zorgaddendum.

VIPA besliste nog niet welk niveau projecten minstens moeten behalen. Het voorstel moet nog verder vastgelegd worden in procedures en regelgeving. Dat betekent dat het nu dus nog niet van kracht is.

Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op met een bouwtechnisch adviseur van VIPA.(opent in nieuw venster)