Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mechelen pilootstad in het meten van integrale toegankelijkheid Nieuwsberichten van Inter

Mechelen pilootstad in het meten van integrale toegankelijkheid

Nieuwsbericht
29 april 2024

Een stad waar mensen zich vlot kunnen bewegen in de publieke ruimte, een vrijetijdsbesteding op maat vinden, of snel digitaal geholpen worden, is een toegankelijke stad. Vanuit de ambitie om de toegankelijkheid te verhogen start Mechelen, als eerste stad in Vlaanderen, een toegankelijkheidsonderzoek op, in samenwerking met Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, adviesraad Buitengewoon Meedoen en Prof. Dr. Em. Dominique Verté. De hele maand maand mei kan iedere Mechelaar ouder dan 18 jaar de vragenlijst invullen. Hoe vlot vind jij je weg in Mechelen? Kan je overal meedoen? Laat het ons weten!

“In Mechelen zetten we structureel in op de toegankelijkheid van de stad. Dit betekent dat we niet alleen de publieke ruimte toegankelijk maken voor mensen met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld de installatie van hellende of bellende vlakken, maar ook gezinnen die met een buggy op stap zijn, ontzorgen. Ook digitaal speelt toegankelijkheid een grote rol, daar zetten we in op digibankpunten over de hele stad, waar mensen terechtkunnen met digitale hulpvragen.

We organiseerden al tweemaal een ouderenbehoefteonderzoek in 2017 en 2022, om in kaart te brengen waar specifiek de noden van onze 60-plussers zitten, waarop we beleid op maat kunnen ontwikkelen. Deze datagedreven manier van besturen werkt. Daarom heb ik voor onze stad een behoefteonderzoek rond toegankelijkheid aangevraagd bij Inter.

We zijn de eerste stad in Vlaanderen die zoiets doet. We werken daarvoor samen met onze adviesraad Buitengewoon Meedoen, Inter, Agentschap toegankelijk Vlaanderen en Prof. dr. Em. Dominique Verté”, vertelt schepen van toegankelijkheid Rina Rabau Nkandu.

“Om tot die data te komen hebben we mensen nodig. We zoeken dus Mechelaars om de vragenlijst in te vullen. Dat kan nog tot 31 mei. Bouw je graag mee aan de toegankelijkheid van de stad? Vul dan zeker de vragenlijst in!”

Mechelen pilootstad

Mechelen is de eerste stad in Vlaanderen die een uitgebreid behoefteonderzoek uitvoert over integrale toegankelijkheid. Mechelen ondertekende in 2019 het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’, wat betekent dat de stad op een grondige manier werk wil maken van toegankelijkheid. Inter investeert daarom in de stad als pilootproject en onderzoekt of deze aanpak ook in andere steden en gemeenten uitgerold kan worden.

Tine Missinne, regiocoördinator bij Inter vertelt: “Samen met steden en gemeenten streven we ernaar dat iedereen overal kan meedoen. In een toegankelijke stad of gemeente kan iedereen zich vlot verplaatsen, het is er goed en comfortabel wonen, winkelen, werken, leren, sporten en genieten. Je kan er zonder drempels of problemen diensten gebruiken, ter plaatse of online, en alle informatie begrijpen. Ook als je een zichtbare of onzichtbare beperking hebt.

Inter begeleidt de stad Mechelen bij het verhogen van de toegankelijkheid, omdat het veel inspanningen op vlak van samenwerking, beleidskeuzes, kennis en investeringen vraagt om een toegankelijke stad te worden. Met name is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de noden en uitdagingen van inwoners. Dit verwezenlijken we met het behoefteonderzoek. Het onderzoek zal belangrijke thema’s op de agenda plaatsen voor verdere bespreking met de inwoners. We hopen hier veel uit te leren, zodat andere gemeenten in de toekomst ook dit onderzoek kunnen voeren.”

Ook de adviesraad Buitengewoon meedoen speelt een belangrijke rol om van het onderzoek een succes te maken. Rudy Blauwbloeme, voorzitter van de adviesraad Buitengewoon Meedoen geeft aan: “Toegankelijkheid is een ruim kaderbegrip dat meer is dan enkel rolstoeltoegankelijkheid. Dat blijft natuurlijk een belangrijke focus maar daarnaast zijn er nog vele andere Mechelaars die door ‘een beperking’ niet kunnen deelnemen aan het bruisende Mechelse stadsleven. Er zijn immers vele fysische, psychische, culturele en financiële kwetsbaarheden die een inclusief Mechelen bemoeilijken. Door gericht op zoek te gaan naar deze drempels en er oplossingen voor te bedenken, maken we Mechelen leefbaarder voor iedereen. Mechelen wil een stad zijn waar iedereen (buiten)gewoon kan meedoen!”

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Het onderzoek meet de integrale toegankelijkheid van Mechelen en iedereen ouder dan 18 jaar kan deelnemen. De vragen zijn dan ook zo opgesteld dat iedereen ze kan invullen. Enkel aan het einde komen specifieke vragen voor mensen met een beperking of mensen die een kind met een beperking hebben. De vragen peilen naar hoe mensen de toegankelijkheid van gebouwen, handelszaken, het publiek domein, mobiliteit, dienstverlening, de website en alle communicatiemiddelen, evenementen, cultuur, sport… ervaren. De 6 B’s van toegankelijkheid spelen hier een cruciale rol:

  • Bereikbaarheid: kan je er vlot geraken?
  • Betreedbaarheid: geraak je comfortabel binnen?
  • Bruikbaarheid: kan je doen waarvoor je kwam?
  • Beschikbaarheid: vind je wat je nodig hebt aanwezig?
  • Begrijpelijk: is alles goed te begrijpen?
  • Bekendheid: vind je de nodige informatie?

Het onderzoek is anoniem en loopt de hele maand mei.


Wat met de resultaten? 

In de loop van 2024 worden de resultaten verwerkt. Aan de hand van het rapport worden beleidsaanbevelingen gedaan waarmee het stadsbestuur in 2025 aan de slag kan. Maar ook de Mechelaar zelf kan met de resultaten aan de slag. In 2025 zal Stad Mechelen participatieve momenten organiseren om dit mogelijk te maken. Wie hier interesse voor heeft, kan zich aanmelden via: https://www.mechelen.be/toegankelijkheidsonderzoek-contact(opent in nieuw venster)

“Onze stad streeft ernaar dat iedereen, in al hun diversiteit, op een kwaliteitsvolle manier kan leven. Daarom baseren we ons beleid op objectieve data en bieden we participatiemogelijkheden aan. Tegen 2025 kunnen we de onderzoeksresultaten vertalen naar concrete acties en duurzame beleidsbeslissingen. Daarom doen we een warme oproep aan alle Mechelaars om deel te nemen!”, zegt schepen van toegankelijkheid Rina Rabau Nkandu.