Datum
18 mei 2022
Tijdstip
07:30 tot 10:30
Locatie

Havenlaan 88, 1000 Brussel, België

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Overheden kopen heel wat goederen en diensten aan die het resultaat zijn van complexe, weinig transparante en globale toeleveringsketens. Het risico op schendingen van mensenrechten en fundamentele arbeidsrechten in die toeleveringsketens is reëel. Hoewel impact uitoefenen op deze globale ketens niet evident is, kunnen aanbestedende overheden vanuit hun voorbeeldfunctie en binnen het wetgevend kader wel gericht inzetten op het creëren van transparantie en het inperken van risico’s.

Met deze netwerksessie willen we je inlichten over deze problematiek, helpen bij het detecteren van de voornaamste risico’s en concrete ideeën en instrumenten aanreiken om de risico’s in de toeleveringsketens van jouw overheidsopdrachten te beperken.

Lees het volledige programma op de website. (Dit evenement is enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid)

Praktisch

Deze netwerksessie van het Kennisnetwerk Overheidsopdrachten vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 van 9.30 tot 12.30 uur in het auditorium 01.43 Toots Thielemans in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel.

Locatie en bereikbaarheid

Evenement georganiseerd door Agentschap Facilitair Bedrijf
Andere