Datum
29 april 2022
Tijdstip
07:00 tot 08:00
Locatie
Online

Webinar

Wil jij weten hoe we hierbij als Vlaamse overheid te werk gaan? Dan kan je op vrijdag 29 april om 9 uur deelnemen aan een webinar. Jeroen Windey, administrateur-generaal van Agentschap Binnenlands Bestuur, is voorzitter van de Vlaamse taskforce Opvang Oekraïne. Hij zal heerlijk helder uiteenzetten hoe de Vlaamse overheid de uitdagingen rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aanpakt.

Enkele andere sprekers geven tijdens het webinar ook een korte toelichting bij de rol van verschillende agentschappen van de Vlaamse overheid bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook krijg je te horen wat de rol is van de regionale teams die worden opgericht om lokale besturen te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op hun grondgebied.

Vacatures

Heb je zelf interesse om actief mee te werken aan de opdracht van de Vlaamse overheid rond opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Zowel voor de regionale ondersteuningsteams als binnen heel wat betrokken agentschappen wordt tijdelijk versterking gezocht. Tijdens het webinar krijg je ook een duidelijk overzicht van waar en voor welke opdrachten nog mensen gezocht worden.

Als je toelating hebt van je leidinggevende, kan je via vereenvoudigde terbeschikkingstelling een tijdelijke opdracht opnemen binnen 1 van de betrokken agentschappen of binnen de regionale ondersteuningsteams. Een overzicht van de openstaande vacatures vind je hier.

Evenement georganiseerd door Agentschap Binnenlands Bestuur
Andere