Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gerechtelijke stukken in ontvangst nemen Werking en besluitvorming Vlaamse Regering

Gerechtelijke stukken in ontvangst nemen

Op deze pagina lees je wat de juiste procedure is om gerechtelijke stukken in ontvangst te nemen die gericht zijn aan de Vlaamse overheid.

Voor wie

  • Je werkt voor de Vlaamse overheid of een kabinet van de Vlaamse Regering.
    • Je hebt een gerechtelijk stuk ontvangen en je wil weten wat je daarmee moet doen.
    • Je verwacht een gerechtelijk stuk en je wil weten via welke weg dat bij jou terechtkomt.
  • Je bent gerechtsdeurwaarder of advocaat en je wilt weten bij wie er moet betekend worden.

Procedure

Deurwaardersexploten, verzoekschriften van de Raad van State, stukken van het Grondwettelijk Hof en kennisgevingen van de rechtbank die bestemd zijn voor de Vlaamse overheid, worden in ontvangst genomen door de personeelsleden van het Team Regeringsondersteuning - Cel Betekeningen.

Het team gaat na welke minister bevoegd is en bezorgt de stukken zo snel mogelijk (meestal nog dezelfde dag) aan de juridische dienst en/of de secretaris-generaal van de bevoegde entiteit(en). De bevoegde minister(s) krijgen daar een elektronisch afschrift van.

Heb je als (kabinets)medewerker van de Vlaamse overheid toch een betekening of gerechtsbrief ontvangen? Bezorg dat dan zo snel mogelijk aan het Team Regeringsondersteuning - Cel Betekeningen (zie contactgegevens postadres hieronder). Belangrijk hierbij is dat de originele omslag mee verstuurd wordt.

Verwacht je een betekening maar heb je die nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het Team Regeringsondersteuning - Cel Betekeningen (zie contactgegevens hieronder).