De hospitalisatieverzekering samengevat

De professionele verzekeraar van de Vlaamse overheid is Ethias.

  • Terugbetaling kosten bij hospitalisatie of bij ernstige ziekte in binnen- en buitenland: een aanvullende terugbetaling van de kosten die nog overblijven na aftrek van de wettelijke tegemoetkomingen.
  • AssurCard: aan de hand van een persoonlijke AssurCard worden de meeste hospitalisatiekosten in het binnenland rechtstreeks betaald door de verzekeraar (derdebetalerssysteem). Met andere woorden, de ziekenhuisfactuur en de apothekersrekening worden rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd.
  • 2 formules: de verzekering bestaat uit een basisformule en een uitgebreide formule (zie onder).

Basisformule

  • Terugbetaling: geen tussenkomst in de supplementen eigen aan een eenpersoonskamer. Dit wil zeggen dat je zelf moet betalen voor de meerkost die een verblijf in de eenpersoonskamer met zich meebrengt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is.
  • Standaard: elke hoofdverzekerde is automatisch aangesloten bij de basisformule. Dit is kosteloos voor personeelsleden. De werkgever draagt de kostprijs.

Uitgebreide formule

  • Terugbetaling: wel terugbetaling van de supplementen eigen aan een eenpersoonskamer. Dit wil zeggen dat de verzekering tussenkomt voor de meerkost die een verblijf in de eepersoonskamer met zich meebrengt, ook al is dit niet medisch noodzakelijk.
  • Optioneel: je kunt de basisformule uitbreiden met deze formule. Je moet jezelf inschrijven voor de uitgebreide formule en betaalt vervolgens jaarlijks een kostprijs.

Voor wie?

Je kunt aansluiten bij de hospitalisatieverzekering als:

  • hoofdverzekerde: personeelslid Vlaamse overheid
  • nevenverzekerde: gezinslid van een personeelslid, personeelslid met pensioen of in non-activiteit, gezinslid van een overleden personeelslid

Een klacht?