Sinds 2013 zijn alle projectzones afgewerkt en beschikbaar als GRB-product.
In heffingsjaar 2021 wordt voor alle projectzones een bijhoudingsheffing aangerekend.

Indien de situatie van een netbeheerder op einde van het jaar 2021 gewijzigd is ten opzichte van het jaar 2020 (wijziging in aanwezigheid, verbruiksmeters en/of trajectlengte), dient de netbeheerder de nieuwe situatie in het aangifteformulier van 2021 weer te geven. Netbeheerders waarbij de situatie niet gewijzigd is, hoeven geen nieuwe aangifte in te dienen.

Belangrijk: de aangiftes (in Excel) worden digitaal bezorgd via grb.heffingen@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

We vragen bovendien om ons een emailadres te bezorgen van een contactpersoon m.b.t. de aangifte én een emailadres van een contactpersoon m.b.t. de facturatie (in het geval deze twee van elkaar verschillend zijn).

De documenten voor de aangifte vindt u hier ((opent in nieuw venster)). Via dezelfde link vindt u ook de procedure voor de aangifte en het contourenbestand.

De GRB-producten kunnen geraadpleegd worden via het geoportaal http://www.geopunt.be/ ((opent in nieuw venster)) thema basiskaart of besteld via http://download.vlaanderen.be/. ((opent in nieuw venster))

Heeft u nog vragen in verband met de heffing voor het GRB, aarzel dan niet ons te contacteren op volgend adres: grb.heffingen@kb.vlaanderen.be