Bij het onderzoekscentrum voor wegenbouw in Evere beslaat het inspiratieproject een ecologisch beheer van 2200 m². Het project omvat 4 grote pijlers:

  • Diversiteit aan planten en bomen
  • Verharding tegengaan
  • Faunapalen
  • Verscheidenheid aan dieren

Diversiteit aan planten en bomen

Biodiversiteit:

  • komt van ‘biologische diversiteit’ en is de verzamelnaam van de uitzonderlijke variatie aan leven op aarde.
  • levert diverse grondstoffen. Zo vormen bossen een bron van voeding, vezels (papier, textiel …), energie, zuiver water, genetisch materiaal, bestanddelen voor geneesmiddelen en cosmetica, bouwmaterialen, …
  • regelt ook het klimaat en de waterkringloop, zuivert water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten en verspreidt zaden, beschermt tegen ziektes en zo meer.

Je weet nu waarom biodiversiteit zo belangrijk is. In dit project werd daarom ook een grote verscheidenheid aan planten en bomen geplant en bloemenweides aangelegd. Zo hebben de diertjes steeds voldoende voedsel en veilige broedplaatsen.

Verharding tegengaan

Ontharding vermindert het risico op wateroverlast of overstromingen, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt. Het heeft bovendien ook een positieve invloed op het grondwaterpeil.

Op de site van het onderzoekscentrum voor wegenbouw in Evere werd sterk ingezet op het ontharden. Zo werd er 650 m² asfalt en 750 m² beton onthard. Ook de parkeerplaatsen werden onthard, hier werden grasdallen geplaatst die waterdoorlatend zijn. In het totaal werden er op de hele site 500 m² grasdallen geplaatst.

Faunapalen

Een faunapaal combineert nestgelegenheden voor meerdere soorten.

In Evere werden 2 faunapalen geplaatst. Op deze palen, is er bijvoorbeeld nestgelegenheid voor zwaluwen, vleermuizen, vogels en insecten.

Verscheidenheid aan dieren

Fred Lindebrings, de conciërge van de site, merkte het al op: er zijn veel meer soorten insecten en dieren aanwezig op de site sinds het project.

Zo heeft hij zelf al tal van insecten gespot maar ook vossen, eekhoorns en egels.

Fred Lindebrings aan het woord

Fred Lindebrings werkt al om en bij de 10 jaar als concierge van het onderzoekcentrum voor wegenbouw in Evere.

Aangezien hij dagelijks op de site vertoeft, is hij de uitgelezen persoon om ons te woord te staan. Lees het interview met Fred Lindebrings over het inspiratieproject in Evere.

Hieronder zie je enkele voor en na beelden van de site.

Op de foto's kan je zien dat de beplanting diverser geworden is met bloemenweides, bomen, struiken, .... De diverse beplanting is belangrijk zodat de planten en bloemen afwisselend bloeien en zo de insecten voor een langere periode van voedsel kunnen voorzien. Je merkt ook op dat er grote stukken van het terrein onthard zijn, zoals bijvoorbeeld het petanqueterrein.