Om het je makkelijker te maken vind je het Clicksharesysteem voortaan al in de vergaderzalen (uitgezonderd auditoria) in onze grote kantoorgebouwen. Je hoeft dus niet meer zoals voorheen langs het onthaal, maar kan direct naar je zaal en starten met je vergadering.

Zo kan jij sneller aan de slag en word je aan het onthaal sneller verder geholpen met specifieke ondersteuning of vragen.