Die dienstvrijstelling geldt ook als je een minderjarig kind of persoon met een beperking begeleidt bij hun coronavaccinatie.

Valt je vaccinatie buiten de werkuren? Dan heb je geen recht op dienstvrijstelling.

Goed om te weten:

 • Dit is geen dienstreis. Je kunt geen onkosten voor je verplaatsingen terugvorderen of aanspraak maken op de arbeidsongevallenverzekering bij een eventueel ongeval.
 • Je krijgt de dienstvrijstelling ook als je een minderjarig kind of een persoon met een beperking begeleidt bij een vaccinatie tegen het coronavirus.

Hoe aanvragen?

 • Stap 1
  • Je ontvangt van het Agentschap Zorg en Gezondheid een persoonlijke uitnodiging via de post en elektronisch.
  • Je maakt online of telefonisch een afspraak voor je vaccinatie. Je kunt je vaccinatie ook weigeren.

  Lees meer op de website laatjevaccineren.be ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 2

  Je verwittigt zo snel mogelijk je leidinggevende als je afspraak tijdens de werkuren valt. Je regelt in overleg met je leidinggevende:

   • je afwezigheid. Bij voorkeur in combinatie met thuiswerken.
   • en eventueel noodzakelijke vervanging.

  Je hoeft je afwezigheid niet te attesteren of registreren in Vlimpers.

 • Stap 3

  Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt met je collega’s. Zij moeten weten wanneer je bereikbaar en beschikbaar bent. Je kunt bijvoorbeeld in je Outlook-agenda vermelden wanneer je niet beschikbaar bent omwille van je vaccinatie. Je hoeft de reden daarvoor niet te vermelden.

 • Stap 4

  Jij bent aan de beurt. Super!

  Hoe je vaccinatie concreet verloopt, verneem je in je uitnodiging. Volg de lokale instructies goed op.

De COVID-19-herfstvaccinatie is aanbevolen voor een aantal specifieke doelgroepen en te overwegen voor alle volwassenen. Het nieuwe boostervaccin biedt extra bescherming tegen (ernstige) ziekte na een COVID-besmetting.

Lees meer over de herfstvaccinatiecampagne op laatjevaccineren.be ((opent in nieuw venster)).