Het ontwerpbesluit omvat enkele technische VPS-wijzigingen en een belangrijke aanpassing van de uitbetaling van het salaris in december. Hierdoor krijg je vanaf dit jaar jouw salaris voor de maand december uitbetaald op de laatste werkdag van december (in plaats van de eerste werkdag van januari).

Opgelet

Deze wijzigingen zijn nog niet van toepassing. Eerst volgen de onderhandelingen met de vakorganisaties. In het najaar krijg je hierover meer informatie.