Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reageren op ongepast gedrag? Dat kun je leren. Nieuwsberichten

Reageren op ongepast gedrag? Dat kun je leren.

Nieuwsbericht
20 maart 2023

De strijd tegen racisme en discriminatie is helaas nog niet voorbij. Je ziet soms ongepast gedrag, je bent het er niet mee eens, maar je weet niet wat je eraan kan doen, of je moet tussenkomen of niet. Je bent dan misschien niet zelf het mikpunt. Toch wil je als omstaander vaak ingrijpen, maar weet je niet hoe. Je voelt je geremd of bent bang om ook aangevallen te worden. Tijdens een omstaanderstraining leer je wat je wél kunt doen.

“Reageren kan ook achteraf, want soms moet het even inzinken voor je beseft dat iets niet door de beugel kan”

Karima Harrouch

consulent Integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering

Karima Harrouch

  • nam deel aan een omstaanderstraining
  • is consulent Integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Karima: “Waarom ik wilde deelnemen aan zo’n omstaanderstraining? Goh, omdat ik zelf niet goed wist hoe te reageren wanneer ik zou worden geconfronteerd met discriminatie of racisme in mijn omgeving. Reageren betekende voor mij echt over een drempel stappen. Dus was ik zoekende.”

“Tijdens de training kreeg ik veel antwoorden. Eerst en vooral was het een opluchting om te vernemen dat niet alleen ik het moeilijk vond om te reageren. Sterker nog: de meeste mensen reageren niet en daar bestaan verschillende redenen voor. Die inzichten waren voor mij een eyeopener.”

“Ook leerde ik dat er verschillende manieren zijn om te reageren. Dat kan ook achteraf, want soms moet het even bezinken voor je beseft dat een mop of bepaald gedrag grensoverschrijdend was. Je kiest dus uit verschillende mogelijkheden en die kregen we aangereikt met een handig geheugensteuntje, 5 A’s: aanspreken, afleiden, archiveren, aanwezig blijven en anderen betrekken. Vooral aanwezig blijven vind ik belangrijk: je laat duidelijk zien dat je de getroffen persoon steunt. Hoe? Je geeft die het signaal dat je hebt gezien en gehoord wat er is gebeurd. En dat je dat ook niet oké vindt. Zo weet de getroffen persoon dat die niet alleen staat. Dat is ook reageren.”

“Of ik mijn collega’s aanraad om ook zo’n training te volgen? Absoluut. Een omstaanderstraining opent je ogen. Letterlijk, want om discriminatie te zien, moet je alert zijn. Die bewustwording komt ook aan bod.”

“Door de grens nadrukkelijk te benoemen, werk je mee aan het welzijn in heel je organisatie”

Stijn Tondeur

Team Open Dienstverlening bij het Agentschap Integratie en Inburgering

Stijn Tondeur

  • is vormingsmedewerker en geeft omstaanderstrainingen
  • werkt bij het Team Open Dienstverlening bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Stijn: “Het hangt van veel factoren af of je wel of niet reageert op ongepast gedrag. De ene persoon is rad van tong en zal snel in actie komen. De andere is bang voor een snedige opmerking en houdt dus liever zijn mond. Nog een andere heeft misschien zelfs niets opgemerkt. Al die aspecten komen aan bod tijdens de omstaanderstraining.”

“We organiseren die trainingen altijd op maat van onze klant, meestal zijn dat lokale besturen. Die nodigen dan hun medewerkers of partners uit. De ene keer zijn dat de loketbedienden van het gemeentehuis. De andere keer zijn het leerkrachten of vrijwilligers uit de gemeente. Ons aanbod met omstaanderstrainingen past binnen het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid. Dat ondersteunt lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen.”

“Meestal duurt een omstaanderstraining een halve dag. We geven dan de belangrijkste theoretische inzichten en bespreken concrete casussen. Wat doe je bijvoorbeeld als je je leidinggevende iets hoort zeggen dat onaanvaardbaar is? En wat kun je doen in de privésfeer, als je discriminatie of racisme opmerkt tijdens een familiefeest of de wekelijkse voetbaltraining?”

“Weet dat je altijd verschillende mogelijkheden hebt om in te grijpen. Weet ook dat het belangrijk is dat jij reageert. Denk niet: een ander zal wel ingrijpen, want die is daar beter voor geplaatst dan ik. Als we allemaal zo denken, reageert er uiteindelijk niemand. Het is dus aan jou om actie te ondernemen.”

“Bijkomend voordeel van de omstaanderstraining is dat het thema bespreekbaar wordt in je organisatie. Je discussieert mee over waar de lat ligt: wat kan door de beugel en wat gaat over de grens? Want vaak gaat discriminatie over opmerkingen die op de grens liggen. Soms beseffen collega’s zelfs niet dat een bepaalde uitspraak of gedrag problematisch is. Door die grens nadrukkelijk te benoemen tijdens een omstaanderstraining werk je mee aan het welzijn in heel je organisatie.”

Leen De Bolle – Vlaamse diversiteitsambtenaar

“Omstaanderstrainingen beschouw ik als krachtige hefbomen om discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en pesterijen tegen te gaan. Door mensen te leren hoe ze daar als omstaander mee kunnen omgaan geef je hun verantwoordelijkheid en stel je hen in hun kracht. De boodschap die je meegeeft, is: hou je niet afzijdig, maar draag bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.”

“Wie het mikpunt is, voelt zich daardoor gesteund. En mensen die over de grens gaan, krijgen duidelijke signalen dat ze hun gedrag moeten aanpassen. De cultuur of het klimaat van een bepaalde omgeving kan evolueren naar meer verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Laat slachtoffers niet alleen met hun kwetsuren. Bied inzicht aan wie discrimineert zodat men geen verdere schade aanricht. Betrek de omgeving. Kijk niet weg.”