Vanaf 1 september 2022 is het mogelijk om de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen tijdelijk stop te zetten, mits akkoord van jouw lijnmanager. Hierdoor ga je tijdelijk 80% (via loopbaanonderbreking tot aan het pensioen) of voltijds werken. Na de stopzetting stap je terug in je oude regime zonder verlies van onderbrekingsuitkeringen.

De tijdelijke stopzetting bedraagt steeds minimaal één maand. Maak je van deze mogelijkheid gebruik? Dan kun je tijdens deze periode geen ander verlof opnemen dat de loopbaan tijdelijk vermindert of onderbreekt.