Het ambitieuze investeringsplan van de Vlaamse Regering wil Vlaanderen veerkrachtig maken. Het zorgt voor de transitie naar een duurzame en digitale economie en maakt van Vlaanderen een warme, inclusieve samenleving met mensen die beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De meting van juni 2022 toont dat de uitvoering van het relanceplan grotendeels zoals gepland loopt: van de 180 projecten zitten er 173 op schema en de meeste opgestarte mijlpalen zijn gerealiseerd of zitten op schema (92%). Daarmee is al voor 2 miljard euro aan relanceprojecten vastgelegd. De volgende meting is gepland in december 2022.

Dashboard Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Regering monitort het herstel aan de hand van kernindicatoren in een dashboard. Die geven een beeld van de evolutie van de economische en maatschappelijke situatie in Vlaanderen. De indicatoren beschrijven de macro-economische en budgettaire context waarbinnen de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht zich ontrollen en de impact die ze direct of indirect kunnen hebben op een duurzame, inclusieve en gezonde groei.

Vlaamse Veerkracht in woord en beeld

Op de website Vlaamse Veerkracht ((opent in nieuw venster)) vind je onder andere de voortgangsrapportering ((opent in nieuw venster)), het dashboard en 4 verhalen over Vlaamse Veerkracht ((opent in nieuw venster)) rond duurzaamheid, duurzame tewerkstelling, digitale transformatie en de maatschappij weerbaarder maken. Elk verhaal linkt naar de dashboard-kernindicatoren en toont hoe de projecten afzonderlijk en ook als deel van een breder plan, bijdragen aan de doelstelling van veerkracht en groei.

Veerkrachtcollega’s in de kijker ​​​​​​​

Heel wat collega’s van de Vlaamse overheid werken mee aan Vlaamse Veerkracht. Ze leiden de projecten in goede banen en monitoren het verloop ervan.

Lise Switsers, van het Team Zorgzame Buurten (WVG) werkt samen met 3 collega’s aan een beleid Zorgzame buurten ((opent in nieuw venster)). Dat zijn buurten waarin jong en oud elkaar kunnen helpen en diensten voor iedereen toegankelijk zijn.
“In maart 2022 startten 133 zorgzame buurtprojecten die 2 jaar zullen lopen. We verzamelen kennis en goede praktijken die we verder delen om lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties en iedereen met interesse in Zorgzame Buurten te enthousiasmeren en inspireren. Bij werkgevers- en werknemersorganisaties, mutualiteiten, patiënten- en cliëntenorganisaties en mantelzorgorganisaties polsen we naar wat er leeft op het terrein. Ook onderzoeken we welke hinderpalen we kunnen opheffen en welke stimulansen we kunnen geven aan Zorgzame Buurten.
Het mooie aan dit werk is dat we de gedrevenheid en de goesting vanuit het werkveld rechtstreeks voelen. Heel fijn om te zien dat ook grote spelers zoals de WHO enthousiast zijn over de Zorgzame Buurten.”

Ontdek de andere projecten waarmee de Vlaamse Regering de veerkracht van mensen versterkt ((opent in nieuw venster)).

Het mooie aan dit werk is dat we de gedrevenheid en de goesting vanuit het werkveld rechtstreeks voelen. Heel fijn om te zien dat ook grote spelers zoals de WHO enthousiast zijn over de Zorgzame Buurten.

Lise Switsers

WVG

Yanick Bos (MOW) ondersteunt als single point of contact (SPOC) de programmamanagers en projectleiders van het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, Lantis en De Lijn. Hij speelt hen informatie door over actuele ontwikkelingen. Als brug naar de collega’s van DKBUZA en het kabinet helpt hij de projectverantwoordelijken met de monitoring en rapportering.
“Het is fijn om zo de collega’s uit de andere entiteiten van ons beleidsdomein te leren kennen. Het is heel boeiend om te kunnen tonen hoe onze collega’s erin slagen mooie projecten te realiseren voor de duurzame en veiligere mobiliteitstransitie van het personen- en goederenvervoer. Zoveel extra infrastructuurprojecten verwezenlijken met een beperkte ploeg is indrukwekkend. Dat maakt me trots en geeft me een goed gevoel.”

Lees meer over de Vlaamse Veerkrachtprojecten waarmee de Vlaamse overheid de economie en samenleving wil verduurzamen ((opent in nieuw venster)).

Zoveel extra infrastructuurprojecten verwezenlijken met een beperkte ploeg is indrukwekkend. Dat maakt me trots en geeft me een goed gevoel.

Yanick Bos

MOW

Sarah Botterman (DWSE) is verantwoordelijk voor de rapportering over de Vlaamse Veerkracht-projecten bij DWSE en VDAB, vooral dan de projecten die Europese middelen krijgen.
“Ik kom in contact met heel veel projectleiders en beleidsmedewerkers die elk op hun eigen manier meewerken aan de Vlaamse Veerkracht. Als lid van de studiedienst DWSE analyseer ik data en monitor ik indicatoren die mee de effecten van het beleid in beeld brengen. Zo zit ik ook in de kenniscirkel inclusieve samenleving ((opent in nieuw venster)), die nadenkt over de oorzaken van de afstand tot de arbeidsmarkt en hoe we de afstand voor deze personen kunnen verkleinen. Ik ben heel graag met verschillende thema’s tegelijk bezig, en dankzij mijn rol bij Vlaamse Veerkracht krijg ik een helicopterview over alle acties die lopen en hetzelfde doel voor ogen hebben: een duurzame en digitale economie, en dit binnen een warme, inclusieve samenleving.”

Lees hier met welke Vlaamse Veerkrachtprojecten de Vlaamse Regering meer mensen duurzaam aan de slag wil ((opent in nieuw venster)).

Ik ben heel graag met verschillende thema’s tegelijk bezig, en dankzij mijn rol bij Vlaamse Veerkracht krijg ik een helicopterview over alle acties die lopen en hetzelfde doel voor ogen hebben: een duurzame en digitale economie, en dit binnen een warme, inclusieve samenleving.
Stagebonus

Sarah Botterman

DWSE