Arbeidsovereenkomst wordt opgezegd

Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. In dit geval moet je niet van vandaag op morgen stoppen. Je moet een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

  Opgelet: je werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.

  Hoe gebeurt de opzegging?

  De opzegging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever gebeurt schriftelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Via van een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de 3e werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
  • Via een deurwaardersexploot.

  Arbeidsovereenkomst wordt verbroken

  Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je krijgt wel een verbrekingsvergoeding.

  Hoe gebeurt de verbreking?

  Er zijn geen vormvoorschriften vastgelegd. Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst mondeling verbreken. Om achteraf bewijsproblemen te vermijden zal de verbreking wel altijd schriftelijk bevestigd worden.

  Ontslag afhandelen

  Lees meer op de webpagina ontslag over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.


  Ontslag contractuele personeelsleden