Ontslag na statutaire proeftijd

Je werkgever kan je als ambtenaar op proef ontslaan na een negatieve evaluatie van je statutaire proeftijd. In dit geval ontvang je een contract voor een bepaalde duur van 3 maanden als je niet over een statutaire of contractuele terugvalpositie binnen de diensten van de Vlaamse overheid beschikt. Er is geen verbrekingsvergoeding.

Ontslag na 2 onvoldoendes

Je werkgever kan je ontslaan na 2 onvoldoendes. In dit geval heeft je werkgever 2 keuzes:

  • opzegtermijn: je doorloopt een opzegtermijn die je effectief presteert. Het ontslag gaat pas effectief in na het verstrijken van die termijn. De opzegtermijn wordt niet opgeschort als je afwezig bent tijdens de opzegtermijn.
  • verbrekingsvergoeding: die vergoeding, ter waarde van het salaris dat je zou verdienen tijdens de opzegtermijn, vervangt de opzegtermijn. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

Ontslag van ambtswege

Je werkgever kan je ontslaan in onderstaande gevallen. In al deze gevallen heb je geen recht op een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding. In sommige situaties wordt er wel een vergoeding uitbetaald (zie onder). Ontslag is mogelijk als:

  • je medisch ongeschikt bent, na uitputting van je ziektecontingent, vastgesteld door de federale medische dienst
  • je meer dan 10 dagen afwezig bent zonder geldige reden
  • je door een gerechtelijke veroordeling uit je burgerlijke en politieke rechten ontzet wordt en dus niet langer in staat bent om je functie uit te oefenen
  • je vaste benoeming onregelmatig bevonden wordt
  • je niet meer voldoet aan de nationaliteitsvereiste of de dienstplichtwetten
  • je ontheven wordt uit je functie
  • je tuchtprocedure negatief afloopt

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ontslag over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.