Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verder naar een modern personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid Personeel

Verder naar een modern personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid

Als personeelslid van de Vlaamse overheid geef jij elke dag het beste van jezelf, met een job die een verschil maakt in de samenleving. Om te evolueren naar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen, bouwt de Vlaamse overheid verder aan een modern, toekomstgericht en dynamisch personeelsbeleid. 

Deze informatie is steeds onder voorbehoud, want ze is afhankelijk van het formele onderhandelingstraject met de vakorganisaties. Blijf op de hoogte via de nieuwsberichten op Vlaanderen Intern.

Voor wie?

 • Je bent personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid (met uitzondering van de nautische keten).

 • Je wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het nieuwe personeelsbeleid en wat het precies voor jou betekent.

Welke voorstellen gelden voor alle personeelsleden?

De contractuele tewerkstelling wordt de norm in het nieuwe personeelsbeleid. De Vlaamse overheid wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Ben je vandaag statutair? Dan verandert er voor jou niet heel veel.

Een aantal voorstellen gelden voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid:

  • Stap 1
   • Werk je vandaag al voor de Vlaamse overheid en ga je binnen de Vlaamse overheid een andere uitdaging aan? Dan behoud je je tewerkstellingsvorm. Wie statutair is, blijft dus statutair.
   • Vanaf 2024 zijn er geen statutariseringen meer (behalve voor wie een gezagsfunctie opneemt). Dat zal ook niet meer nodig zijn: de arbeidsvoorwaarden voor contractuele personeelsleden verbeteren.
  • Stap 2
   • Het nieuwe verloningssysteem wordt de standaard voor toekomstige personeelsleden. Als huidig personeelslid kun je er wel voor kiezen om over te stappen.
    • Als statutair personeelslid kun je ervoor kiezen om over te stappen naar het nieuwe verloningssysteem behalve bij bevordering.
    • Bij bevordering ben je verplicht om over te stappen naar het nieuwe verloningssysteem.
    • Bij een vrijwillige of verplichte overstap kan je je statuut wel behouden.
   • Wat is het verschil tussen het huidige en het nieuwe verloningssysteem?
    • In het huidige verloningssysteem bouw je jaarlijks geldelijke anciënniteit op binnen een salarisschaal. Hoe meer geldelijke anciënniteit je hebt, hoe hoger je salaris. Daarnaast groei je als statutair personeelslid na een bepaald aantal jaren in een bepaalde salarisschaal door naar een nieuwe of hogere salarisschaal, waardoor je ook op die manier een hoger salaris krijgt. Dit valt in het nieuwe verloningssysteem weg: alle salarisschalen van een bepaalde graad (bijvoorbeeld de salarisschalen C111, C112, C113 en C114) zijn samengebracht in één salarisschaal (in dat geval NC111).

    • De Vlaamse overheid vermindert de loonverschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden.
    • In het nieuwe verloningssysteem stijgt je loon sneller tussen je vijfde en vijftiende werkjaar. Daarnaast kun je aan het einde van je loopbaan een hoger maximumloon hebben.
   • Om te kunnen groeien in je loopbaan en om je gewaardeerd te voelen, is feedback erg belangrijk. In het huidige personeelsbeleid houden jij en je leidinggevende minstens 1 keer per jaar een PLOEG-gesprek: je praat over hoe het gaat op het werk en hoe je verder kunt groeien in je functie. Het PLOEG-gesprek blijft, maar in het nieuwe verloningssysteem volgt een nieuwe fase na de jaarlijkse PLOEG-cyclus. In de nieuwe fase neemt het directieteam een beslissing over je jaarlijkse loonevolutie:
    • Presteerde je onder de verwachtingen? Dan blijft je loon hetzelfde.
    • Presteerde je volgens de verwachtingen? Dan stijgt je loon met 1 stap.
    • Presteerde je boven de verwachtingen? Dan stijgt je loon met 2 stappen.

   Goed om te weten: met je leidinggevende ga je op geregelde tijdstippen in gesprek over de verwachtingen en doelstellingen. Je entiteit werkt een eigen beleid uit rond de salarisevolutie (boven, volgens en onder verwachtingen) die is gekoppeld aan de jaarlijkse evaluatie door je leidinggevenden (voldoende en onvoldoende) .

  • Stap 3
   • De Vlaamse overheid zet in eerste instantie verder in op een preventief welzijnsbeleid en werkbaar werk. Daarnaast investeert de Vlaamse overheid verder in een goed beleid en begeleiding voor personeelsleden die naar het werk terugkeren na langdurige ziekte.
    • Ben je langdurig afwezig wegens ziekte? Je werkgever houdt contact met jou.
    • Ben je voldoende hersteld om weer aan de slag te gaan? Dan zet de Vlaamse overheid meer en sneller in op informele re-integratie. Je terugkeer naar de werkvloer gebeurt in overleg met onder andere de arbeidsarts, het HR-team, de terugkeercoaches, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseurs, …
    • Ben je meer dan 3 maanden afwezig? Je werkgever kan een formeel re-integratietraject opstarten. Dit gebeurt enkel:
     • als er nog geen inschatting is gemaakt voor een terugkeer naar het werk
     • wanneer er een inschatting gebeurde waaruit bleek dat stappen naar re-integratie mogelijk zijn en er nog geen informeel traject werd opgestart.
  • Stap 4
   • Functioneer je niet meer goed in je huidige functie en overweegt je werkgever ontslag? Dan heb je recht op een remediëring. Je krijgt dus de mogelijkheid om je functioneren, je gedrag en/of je competenties bij te stellen. Dit kan ook bij een andere entiteit van de Vlaamse overheid zijn. Grijp je die kans niet, kan je werkgever overgaan tot ontslag.
   • Je hebt sneller recht op outplacementbegeleiding. Nu moet je minimaal 9 jaar ononderbroken in dienst zijn om recht te hebben op outplacementbegeleiding. In het nieuwe personeelsbeleid krijg je na minimaal 4 jaar ononderbroken in dienst te zijn begeleiding tijdens je zoektocht naar een nieuwe werkgever.
  • Stap 5
   • Heb je de pensioenleeftijd bereikt, maar wil je graag langer blijven werken? Zolang je werkgever of jijzelf geen actie ondernemen om je pensioen te laten ingaan, blijf je aan de slag. Deze regeling geldt vandaag al voor contractuele personeelsleden en zal in de toekomst ook voor statutaire personeelsleden gelden.

  Wat betekent het voor jou?

  Naast algemene voorstellen, zijn er ook nog voorstellen die afhankelijk zijn van je tewerkstellingsvorm.

  Inhoud is aan het laden
  • Stap 1

   Voor jou verandert er niet heel veel: je behoudt je statuut. Je kunt wel vrijwillig kiezen voor contractuele tewerkstelling. Het nieuwe verloningssysteem van de Vlaamse overheid is bedoeld voor nieuwe contractuele personeelsleden, maar ook jij kunt ervoor kiezen om over te stappen naar dat nieuwe systeem. De huidige regelingen rond ziekte en ontslag blijven voor de huidige statutaire personeelsleden hetzelfde. Wat is er wel nieuw?

   • Wanneer je langer wil werken dan de pensioenleeftijd hoef je dat in het nieuwe personeelsbeleid niet aan te vragen. Gaat je werkgever niet akkoord met je verdere tewerkstelling, dan moet die actie ondernemen. Wil je wel op pensioen gaan? Dan moet je dat (in tegenstelling tot hoe het nu is) wel aanvragen.
   • Als je op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging binnen de Vlaamse overheid, hoef je niet enkel te kijken naar vacatures voor statutaire personeelsleden: in alle functies waarvoor je solliciteert, behoud je je statuut.
  • Stap 2

   Je behoudt die tewerkstellingsvorm. Als je wilt, kun je ervoor kiezen om over te stappen naar het nieuwe verloningssysteem. Wat verandert er voor jou? Je ziekteregeling verbetert, je bent beter beschermd tegen willekeurig ontslag en je werkgever verhoogt de bijdrage voor je tweede pensioenpijler.

  • Stap 3

   Wat voor de huidige contractuele personeelsleden geldt, geldt ook voor wie na de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsbeleid aan de slag gaat. Nieuwe personeelsleden zullen in de toekomst tewerkgesteld zijn met een arbeidscontract (met uitzondering van de gezagsfuncties). Voor hen geldt hoe dan ook het nieuwe verloningssysteem. De nieuwe ziekte-, pensioen- en ontslagregeling zijn automatisch op hen van toepassing.

  • Stap 4

   Bij nieuwe aanwervingen krijgen enkel gezagsfuncties nog een statutaire invulling. Neem je geen gezagsfunctie meer op? Dan keer je terug naar je originele tewerkstellingsvorm:

   • Was je daarvoor statutair personeelslid? Dan blijf je statutair.
   • Was je daarvoor contractueel personeelslid? Dan keer je terug naar die tewerkstellingsvorm.
   • Ben je als nieuw personeelslid statutair aan de slag gegaan in een gezagsfunctie? Dan word je contractueel tewerkgesteld.

   Goed om te weten: stroom je onvrijwillig door naar een andere functie dan een gezagsfunctie? Dan behoud je gedurende een maximale termijn van 2 jaar je statutaire aanstelling. Na die overgangsperiode krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden om de functie die geen gezagsfunctie is verder uit te oefenen.

  Waarom?

  Je geeft elke dag het beste van jezelf, met een job die een verschil maakt in de samenleving. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, dient de Vlaamse overheid talent te behouden en nieuw talent aan te trekken.

  De samenleving evolueert en wordt steeds diverser. Vandaag is de contractuele arbeidsrelatie de norm in onze samenleving. Als werkgever die een weerspiegeling wil zijn van die samenleving, zal de Vlaamse overheid die norm overnemen met oog voor de specifieke context waarin ze werkt. Ze wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

  In tijden dat vacatures moeilijk ingevuld geraken wil de Vlaamse overheid nog meer inzetten op uitdagende jobs met impact. Om een aantrekkelijke en dynamische werkgever te blijven wil ze ook blijven investeren in de ontwikkeling van de talenten, competenties en het welzijn van haar medewerkers.