Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overuren personeel Vlaamse overheid Verloning en voordelen

Overuren personeel Vlaamse overheid

Heb je op vraag van je lijnmanager overuren gepresteerd? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid inhaalrust of een uitbetaling van je overuren krijgen. Dit is een compensatie voor je overuren. Je departement of agentschap legt de afspraken vast.

Wat?

Overuren zijn extra uren die je op vraag van je lijnmanager presteert boven op de uren die voor iedereen zijn vastgesteld in de werktijdregeling van je departement of agentschap. Overuren zijn dus de prestaties boven op je normale arbeidsduur.

Als je overuren verricht, krijg je overloon (uitbetaling overuren) of compenserende inhaalrust (recuperatie). Je lijnmanager beslist in welke mate je hiertussen kunt kiezen. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Optie 1: Overloon

Het bedrag van het overloon hangt af van het tijdstip waarop je hebt gewerkt en wordt uitbetaald, samen met je salaris.

tijdstip gepresteerde overuren

overloon

tussen 7 uur en 22 uur

aan 100 procent

tussen 22 uur en 7 uur

aan 150 procent

Wil je je uurloon kennen? Gebruik dan volgende berekeningsformule: ((je salaris op jaarbasis + haard- of standplaatstoelage) x indexcijfer) / 1850.

Optie 2: Compenserende inhaalrust

De compenserende inhaalrust is gelijk aan het aantal gepresteerde overuren. Deze compensatieregeling geldt enkel voor afdelingen met een normaal dienstrooster (zie onder). Lees verder op deze webpagina hoe je compenserende inhaalrust aanvraagt.

Opgelet: als je de inhaalrust niet binnen de 4 maanden na je gepresteerde overuren opneemt, worden je overuren toch nog uitbetaald (ambtshalve overloon). Je hebt daarna geen recht meer op inhaalrust.

Hoe overloon aanvragen?

Hoe compenserende inhaalrust aanvragen?

Compenserende inhaalrust aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Uitzondering: werk je met Vlimpers Planning of in een continudienst? Dan hoef je geen aanvraag te doen.

  • Stap 1

    Je vraagt de inhaalrust aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ > ‘compenserende inhaalrust’. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies.

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Regelgeving

Vlaams Personeelsstatuut (VPS), deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6 – toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling