Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tewerkstelling bij andere werkgever en detachering Verloven en afwezigheden

Tewerkstelling bij andere werkgever en detachering

Ga je tijdelijk ergens anders werken? Voor tijdelijk werk bij bepaalde externe werkgevers kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof nemen.

Goed om te weten

Meer informatie over wat een detachering inhoudt en hoe je je kandidaat stelt, lees je op de webpagina over detacheringen.

Voor wie?

  • Je hebt een opdracht bij een bepaalde externe werkgever.
  • Je hebt toestemming van de functioneel bevoegde minister, die advies vraagt aan je lijnmanager of gemachtigde. Je werkgever heeft dus de keuze om het verlof al dan niet toe te staan. Het gaat dus om een gunst, met uitzondering van ambtshalve verlof, dat een recht is.
  • Zit je in een proeftijd? Dan kun je dit verlof niet nemen - met uitzondering van verlof om een ambt uit te oefenen op een Vlaams kabinet.

Duur

opdrachtwie kan dit opnemenduur

verlof om voor een kabinet te werken

statutaire en contractuele personeelsledende duur van de kabinetsperiode

verlof om bij een politieke groep (= fractie in een parlement) te werken

statutaire en contractuele personeelsledende duur van de opdracht bij de erkende politieke groep

verlof om een opdracht van algemeen belang uit te oefenen

enkel statutaire personeelsledenbelang werd erkend door de functioneel bevoegde minister die het verlof kan toekennen voor maximaal 4 jaar

ambtshalve verlof om bij de EU of andere internationale instellingen te werken of om een internationale opdracht in het raam van ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp uit te oefenen.

enkel statutaire personeelsledende duur van de opdracht
verlof om voor de Koning, Koningin, Prins of Prinses te werkenenkel statutaire personeelsledende duur van de opdracht

Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Tewerkstelling bij een andere werkgever of detachering aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Verlof voor een tewerkstelling bij een externe werkgever of detachering wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Regelgeving

Vlaams Personeelsstatuut (VPS), deel X, Titel 7, art. 42-58 - Tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een Vlaams ministerieel kabinet