Goed om weten: maak zelf een salarissimulatie (schatting) op basis van je persoonlijke situatie:

Elementen voor berekening

De berekening van je nettosalaris start vanuit de jaarbasis (salarisbedrag) van je salarisschaal. Op deze jaarbasis worden enkele technische berekeningen uitgevoerd, rekening houdend met:

Technische berekening

 • Stap 1

  Je bruto salaris is het geïndexeerde bruto maandloon eventueel verhoogd met de geïndexeerde haard-, of standplaatstoelage en andere toelagen waarop je recht hebt. Dit bedrag is gebaseerd op de salarisschalen van de Vlaamse overheid (zie regelgeving onder).

  Voorbeeld berekening brutomaandwedde
  Een ambtenaar heeft een jaarwedde van 21.270 euro. Zijn brutomaandwedde voor de maand juli 2020 wordt als volgt berekend: (21.270 x 1,7410)/12 = 3.085,92 euro

  Opgelet: de bedragen op de salarisschalen van de Vlaamse overheid zijn jaarbedragen en houden geen rekening met de huidige index.

 • Stap 2

  Je bruto belastbaar salaris is je bruto salaris waarop wettelijk bepaalde inhoudingen voor de sociale zekerheid in vermindering wordt gebracht.

  • Ben je statutair? Dan gaat het om FOP (Fonds voor Overlevingspensioenen) en ziekteverzekering aan respectievelijk 7,5% en 3,55%.
  • Ben je contractueel? Dan gaat het om RSZ-bijdrage van 13,07%.

  De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat. Dit wordt ook verrekend in je personenbelasting.

  Goed om weten:

  • Als werknemer kun je via een verklaring aan je werkgever vragen om meer bedrijfsvoorheffing dan het wettelijk bepaalde in te houden. Dit heet ‘fiscaal voluntariaat’. Je vraagt dit aan via het Vlimpers-contactformulier ((opent in nieuw venster)). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Stap 3

  Het uiteindelijke bedrag wordt eventueel verhoogd met bepaalde vergoedingen (bijvoorbeeld: fietsvergoeding, vergoeding moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, …) en is je netto te betalen maandsalaris.

  Opgelet: als je deeltijds werkt, wordt het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage. Ook andere onbezoldigde afwezigheden zoals onbetaald verlof worden in mindering gebracht.