Niveau

Alle functies worden ingedeeld in 4 niveaus op basis van het vereiste diploma:

 • niveau A: minstens een universitair of masterdiploma
 • niveau B: minstens een graduaatsdiploma of bachelordiploma
 • niveau C: minstens een diploma secundair onderwijs
 • niveau D: geen diploma vereist

Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de administratieve niveaus van de Vlaamse overheid. ((opent in nieuw venster))

Graad en rang

Per niveau worden gelijkaardige functies gegroepeerd per graad en rang:

 • niveau A: graad adjunct van de directeur (rang A1), graad ingenieur (rang A1), …
 • niveau B: graad deskundige (rang B1), graad programmeur (rang B1), …
 • niveau C: graad medewerker (rang C1), graad technicus (rang C1), …
 • niveau D: graad assistent (rang D1), graad technisch assistent (rang D1), ….

Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de graden (en salarisschalen) van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).

Salarisschaal

Aan elke graad worden een aantal salarisschalen toegewezen. Aan elke salarisschaal worden bedragen gekoppeld – ook wel ‘jaarbasis’ genoemd. Dit vormt de basis voor je salarisberekening:

 • graad adjunct van de directeur: salarisschaal A111, A112, …
 • graad deskundige: salarisschaal B111, B112, …
 • graad medewerker: salarisschaal C111, C112, …
 • graad assistent: salarisschaal D111, D112, …

Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de (graden en) salarisschalen van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).

Ervaring of anciënniteit

Je ervaring of anciënniteit leidt na verloop van tijd tot een verhoging binnen je huidige salarisschaal of laat je zelfs toe tot een hogere salarisschaal. Je salaris zal dus automatisch groeien doorheen de tijd. Deze groei gebeurt door de opbouw van je:

Lees meer op de webpagina 'impact van ervaring en anciënniteit op salaris'.