Voor wie?

Welke vakanties?

 • geïntegreerde werkprojecten (GWP):
  • bijvoorbeeld: studiereizen, bos-, sneeuw-, zee- of plattelandsklassen georganiseerd door de school, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
 • vakanties samen met de ouders met overnachting:
  • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- of buitenland, de huur van een woning, appartement of chalet (ook van een particulier, vriend of kennis), het verblijf in een hotel of camping, de officiële formule ‘Zimmerfrei’, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie
 • kampen met of zonder overnachting:
  • bijvoorbeeld: vakanties in binnen- en buitenland georganiseerd door Sport Vlaanderen, jeugdbewegingen, mutualiteiten, taal- en sportvakanties, vakantiekampen, individuele reizen, …
  • maximumleeftijd voor tegemoetkoming: tot en met 25 jaar op het moment van de vakantie

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze tegemoetkoming hangt af van de ingediende vakantiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij 'hoe aanvragen' waar je dit inkomen terugvindt). Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt tussen 0 en 80% van de kostprijs van maximaal 20 overnachtingen per (referentie)jaar, per kind. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming vakantie voor jongeren aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).

  • Stap 1

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • Aanslagbiljet(ten) (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • Facturen van alle vakanties.

   Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

  • Stap 2

   Je vraagt de tegemoetkoming aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket ((opent in nieuw venster)) ‘vakantie voor jongeren’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket ((opent in nieuw venster)) of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).

   Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).

   Opgelet: is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de begindatum van de vakantieperiode is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.

  • Stap 3

   Om jou een sociaal voordeel/tegemoetkoming te geven, worden bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid ingezet. Dat betekent dat ze, ook volgens deontologische code van de Vlaamse overheid, zuinig en efficiënt moeten worden gebruikt. Er mag in geen geval gebruik van worden gemaakt als je er geen recht op hebt.

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien. 

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.