Toegangsbeheer

Er is een vaste procedure ingesteld waarmee de toegangen worden verleend, conform de privacy-wetgeving en de regels over informatieveiligheid.

Dataoverdracht

Hier vind je binnenkort meer informatie over de dataoverdracht vanuit en naar Vlimpers.