Algemene info onthaal

  • Telefoonnummer: 02 553 35 60
  • Open: 8 tot 17 uur

Ontvangen en registreren bezoekers

Externe bezoekers dienen zich eerst aan te melden aan de onthaalbalie. Het baliepersoneel zal de identiteitskaart van bezoekers bij hun aankomst inlezen met een kaartlezer. De bezoeker krijgt dan een bezoekerssticker op basis van de ID-gegevens.

  • Wanneer het om een verwachte bezoeker gaat (d.w.z. dat de bezoeker kan aangeven dat hij voor een specifieke -in Facilipunt geregistreerde- vergadering komt) kan hij/zij verder doorgaan naar het opgegeven vergaderlokaal.
  • Wanneer het om een onverwachte bezoeker gaat (d.w.z. dat de bezoeker niet kan aangeven dat hij voor een specifieke vergadering komt) wordt de persoon of afdeling gecontacteerd waarmee de bezoeker beweert een afspraak te hebben, met de vraag de bezoeker aan het onthaal te komen ophalen. Indien de afdeling aangeeft de bezoeker niet zonder afspraak te willen zien, zal dit ook zo aan de bezoeker worden meegedeeld met de vraag eerst een afspraak te maken.

    Elke externe bezoeker wordt steeds in en uit geregistreerd in het elektronisch registratiesysteem.

Leveringen

  • Leveranciers kunnen voor leveringen terecht aan de voorkant van het Arenberggebouw. Daar is immers ook een legale laad- en loszone voorzien. De garagepoort is gesitueerd op Arenbergstraat 5 en geeft toegang tot de binnenstraat. Via de binnenstraat kunnen ze de levering tot in het gebouw brengen. Daar is een dubbele deur die toegang geeft tot de archiefruimte op het niveau -1 en tot de liften.
  • Let wel, de leveringen gebeuren best met een bestelwagen. Er is immers niet zoveel manoeuvreerruimte in de Arenbergstraat en in de binnenstraat. Ook kunnen niet alle voertuigen binnen aangezien er een beperking in de hoogte is. Vrachtwagens kunnen best de leveringen in de Arenbergstraat afzetten en met een handpallettruck binnenrijden via Arenbergstraat 5.

Verzending

De postkamer is open van 9 tot 16 uur. Je vindt de postkamer op de gelijkvloers zone A.