Algemene info onthaal

  • Telefoonnummer: 0471/24.20.76 - 0471/24.21.38
  • Open: 8 tot 17 uur

Toegangsbadge

Iedere medewerker van de Vlaamse overheid is verplicht om zijn/haar badge zichtbaar te dragen in de niet-publieke zones van het gebouw.

  • In het gebouw moet je gebruik maken van een badge om voorbij de toegangspoortjes te gaan. Ook om toegang te krijgen tot de parkeergarage dient de badge gebruikt te worden. Bezoekers worden ingeschreven aan de balie. Opgelet: medewerkers die hun badge vergeten zijn worden ingeschreven als bezoeker bij de onthaalmedewerkers. ‘Meeliften’ met de badge van een collega is niet toegestaan.
  • Het gebouw is open van 7.30 tot 19 uur. Wanneer een personeelslid na 19 uur het gebouw binnen wil, dient het nummer 0471/24.20.76 of 0471/24.21.38 opgebeld te worden, waarna de bewaker toegang zal verlenen. Het gebouw is op zaterdag en zondag niet toegankelijk. Prestaties tijdens het weekend of ’s nachts (na 22 uur) moeten minstens 2 werkdagen vooraf schriftelijk (bv. per mail) meegedeeld worden aan het baliepersoneel. Ook de deelnemerslijsten van (grote) vergaderingen worden doorgegeven aan: onthaal.ferraris@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Zodoende kunnen de onthaalmedewerkers alle bezoekers correct inschrijven.

In het kader van de veiligheid is de voorzitter van de vergadering verplicht om de bezoekers op de evacuatieprocedures en -wegen attent te maken.

Verzending

De postkamer is open van 10 tot 11 uur en van 14 tot 15 uur.