Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verhuizende entiteiten Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Verhuizende entiteiten

Volgende entiteiten nemen hun intrek in het nieuwe kantoorgebouw.  Er zullen 2.400 werkplekken zijn (volgens Het Nieuwe Werken) wat maakt dat er ruimte zal zijn voor ongeveer 4.750 medewerkers.

BeleidsdomeinEntiteit
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd en Media
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaRekenhof CJSM
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaSport Vlaanderen
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaVlaamse Regulator voor de Media
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en InnovatieAgentschap Innoveren en Ondernemen
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en InnovatieDepartement Economie, Wetenschap en Innovatie
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en InnovatieRekenhof (EWI, WSE en LV)
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en InnovatieVlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
Beleidsdomein Financiën en BegrotingDepartement Financiën en Begroting
Beleidsdomein Financiën en BegrotingInspectie van Financiën
Beleidsdomein Financiën en BegrotingVlaamse Belastingdienst
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieDepartement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieDienst van de Bestuursrechtscolleges
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieFlanders Investment & Trade
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en JustitieDepartement Landbouw en Visserij
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Agentschap Justitie en Handhaving

Beleidsdomein Landbouw en VisserijVlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Beleidsdomein Landbouw en VisserijAgentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenAgentschap Wegen en Verkeer
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenDe Vlaamse Waterweg nv
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenDepartement Mobiliteit en Openbare Werken
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenInland Navigation Europe
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenInternational Navigation Association
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenRekenhof (MOW)
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare WerkenVlaamse Onderwijs Raad
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinVlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinDepartement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinVlaams Agentschap voor personen met een handicap
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en GezinVlaams agentschap Zorg en Gezondheid
Beleidsdomein Werk en Sociale EconomieDepartement Werk en Sociale Economie
/Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)