Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 2 Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 2

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van een standaardmail waarin een overheidsorganisatie burgers verzoekt om een vergunning voortaan digitaal aan te vragen.

Onderwerp: aanvraag jachtverlof

Beste jager,

Het gebruik van het E-loket zit in de lift! Vorig jachtseizoen werd in de provincie Antwerpen 52% van de aanvragen digitaal ingediend via het e-loket en dit mede dankzij het online betalingssysteem.
Toch hopen we nog vooruitgang te boeken en dat kan alleen als jullie jagers de aanvragen via het e-loket indienen en indien nodig met hulp van familie, vrienden of kennissen.
Ook dit jaar streven we ernaar de e-loketaanvragen te verwerken binnen de 6 werkdagen.

Vanaf 1 april 2021 kunt u een jachtverlof aanvragen voor het jachtseizoen 2021-2022.

U kunt uw aanvraag indienen via het e-loket op [link] (!enkel als u een Belgisch rijksregisternummer hebt)

Vooraf kunt u het best:

 • het instructiefilmpje bekijken op [link]
 • de nodige bijlagen inscannen
 • uw elektronische identiteitskaart bij de hand houden
 • Belangrijk: de betaling kan rechtstreeks gebeuren via het e-loket, dus hou ook uw bankkaart of kredietkaart klaar

Nadat u zich aangemeld hebt op het e-loket, kunt u uw aanvraag indienen.

Een probleem met het aanmelden met de elektronische identiteitskaart (eID)? Bel het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Voorlopig en ten uitzonderlijke titel kan u ook gebruik maken van het papieren aanvraagformulier dat u vindt als bijlage of op [link] en dat u met de nodige bijlagen aangetekend verstuurt naar het team Jacht van de Dienst van de Gouverneur Antwerpen op het volgende adres: [x].

Niet-aangetekende aanvragen zullen niet worden behandeld!

Met vriendelijke groeten,

An Peters

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van een standaardmail waarin een overheidsorganisatie burgers verzoekt om een vergunning voortaan digitaal aan te vragen.

Onderwerp: aanvraag jachtverlof

Beste jager,

Vanaf 1 april 2021 kunt u een jachtverlof aanvragen voor het jachtseizoen 2021-2022. Dat kan via het e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos of met het bijgevoegde aanvraagformulier.

Wat zijn de voordelen van een aanvraag via het e-loket?

 • U hoeft geen verzendingskosten te betalen.
 • U krijgt binnen zes werkdagen een antwoord van ons.
 • U kunt meteen online betalen, waardoor alles in één keer geregeld is.

Vorig jaar diende al meer dan de helft van de jagers van de provincie Antwerpen de aanvraag in via het e-loket. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we een instructiefilmpje gemaakt, waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd: [link].

Wat hebt u nodig om een jachtverlof aan te vragen via het e-loket?

 • een Belgisch rijksregisternummer
 • uw elektronische identiteitskaart (eID)
 • een scan van de volgende documenten: uw getuigschrift van het theoretische en het praktische jachtexamen, een recente foto en een uittreksel uit het strafregister
 • uw bankkaart of kredietkaart

Hoe vraagt u het jachtverlof aan via het e-loket?

 1. Surf naar [link].
 2. Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart. Lukt dat niet? Bel dan het gratis nummer 1700, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.
 3. Dien uw aanvraag in volgens de stappen die in het instructiefilmpje worden getoond.

Hoe vraagt u het jachtverlof aan via het aanvraagformulier?

Stuur het aanvraagformulier dat u in de bijlage vindt, samen met de bijbehorende documenten, aangetekend naar het team Jacht van de Dienst van de Gouverneur Antwerpen op het volgende adres: [x]. We kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u ze aangetekend verstuurd hebt.

Hebt u nog vragen over de aanvraag van het jachtverlof?

Bel dan naar 02 222 33 44 of mail naar xxx.

Met vriendelijke groeten,

An Peters