Voorwaarden

Voor volgende voertuigen bent u verplicht om zelf aangifte te doen:

 • vrachtauto's + trekker en tractoren vanaf 12 ton (deze voertuigen moeten ook de kilometerheffing betalen)
 • autobussen en autocars
 • aanhangwagens (< 751kg) die niet bij de DIV moeten worden ingeschreven, maar worden getrokken door een voertuig op naam van een leasingfirma
 • aanhangwagens voor zweefvliegtuigen
 • kampeeraanhangwagens (caravan) en bootaanhangwagens onder de 751 kg
 • voertuigen met een speciale inschrijving (handelaarsplaat of B-nummerplaat)

Procedure

U schrijft uw aan te geven voertuig eerst in bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Vervolgens doet u met uw token of eID aangifte via 'Mijn dossier (opent in nieuw venster)' of u vult het formulier aangifte voor de verkeersbelasting (opent in nieuw venster) in en bezorgt het aan de Vlaamse Belastingdienst:

 • via het digitaal loket (opent in nieuw venster) (aangifte is pas zichtbaar voor de controleurs de dag na de aangifte).
  of
 • via post of fax aan Vlaamse Belastingdienst in Aalst (contactgegevens staan op het formulier).

Bedrijven die via het digitaal loket aangifte willen doen, hebben een autorisatiecode nodig.

Als u het voertuig onmiddellijk wilt gebruiken, dan gaat u best langs bij één van de loketten van de Vlaamse Belastingdienst met uw aangifteformulier (opent in nieuw venster). Neem uw technische fiche (of een kopie), het inschrijvingsformulier en uw eID mee om het aangifteformulier in te vullen.

 • De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten verkeersbelasting jaarlijks in oktober.
 • U betaalt de belasting binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.
 • Als u meent dat uw verkeersbelasting niet correct is (bv. de berekening), dan kunt u een bezwaar (opent in nieuw venster) indienen.

Elke wijziging (schrapping van de nummerplaat, stopzetting van het voertuig) moet u melden aan de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag

De leeftijd van het voertuig is niet van belang voor het berekenen van de verkeersbelasting.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt bepaald door:

 • gewicht MTM en de assen: bij vrachtwagens en samengestelde voertuigen bestemd voor het vervoer van goederen
 • PK: bij autobussen en autocars
 • PK of MTM voor handelaarsplaten (Z-platen).

Bij bepaalde soorten aanhangwagens (opent in nieuw venster) is de verkeersbelasting een vast bedrag.

Uitzonderingen

Voor voertuigen met een MTT van minder dan 12 ton moet u: